Kurs: Jusstudier: 1. avd. rettsvitenskap
Studieforbundet Folkeuniversitetet