Juridiske kurs
Du har valgt: Konkurs
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 treff i Konkurs

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Nettbasert kurs 1 dag 3 000 kr
Kurset gir en oversikt over sentrale problemstillinger som oppstår ved insolvens. [+]
Det tas sikte på å styrke forståelsen av insolvensens konsekvenser, både for skyldner og kreditorene. Vi går inn i insolvensprosessens ulike faser, setter fokus på handlingsalternativer, samt øvrige sentrale rettslige problemstillinger. Målet er å sette deltagerne i stand til å gi riktige råd, samt ha bedre rolleforståelse i forbindelse med insolvens. Det tilstrebes økt begrepsforståelse.   • Faresignaler. Her gis eksempler på hvilke momenter som skal inn i vurderingen om hvorvidt og når en insolvens kan inntreffe.   • Handleplikt. Sentrale ansvarsregler blir gjennomgått, og det gis konkrete eksempler på hvilke handlinger som kan, og ikke kan, utføres. • Alternativer til konkurs; som ikke trenger å være eneste utvei. Alternativene må fremstå som bedre for alle parter, herunder gjennomgås gjeldsforhandlinger. Aksjelovens regler om avvikling vil også behandles på et overordnet nivå. • Regnskapsførers rolle. I insolvenssituasjonen vil detaljerte regler om RFs plikter overfor et konkursbo bli gjennomgått. Hva kan kreves av RF, og hvor langt går disse pliktene? Hva med RF sitt honorar opp i dette?  • Sentrale punkter i bobehandlingen. Vil gjøre deltager kjent med, og gi forståelse for, de mest sentrale begreper i denne materien. I tillegg skal det gis en innføring i gangen i en bobehandling. Det legges opp til praktiske innfallsvinkler. Motregning i konkurs, som er praktisk viktig, blir også behandlet. • Krav og prioritet. Omhandler fordringsbehandlingen i konkurs, hvor lønnskravene står sentralt. Deltager gis en forståelse for prioritetsreglenes innhold. • Omstøtelse. Sentralt tema som går på omgjøring av transaksjoner og tilbakeføring av midler til boet. Det er også viktig å ha denne kunnskapen med i vurderingen av planlagte overdragelser, før konkursen eventuelt inntrer. [-]
Les mer
Oslo 4 timer 2 900 kr
15 Jun
Årlig blir det åpnet mer enn 5 000 konkurser og tvangsavviklinger. Lær hvordan du på best mulig måte kan sikre deg dersom en forretningsforbindelse går konkurs. [+]
Hvordan sikre dine krav ved konkurs hos forretningsforbindelser - NYTT KURS! Årlig blir det åpnet mer enn 5 000 konkurser og tvangsavviklinger. Lær hvordan du på best mulig måte kan sikre deg dersom en forretningsforbindelse går konkurs.   Få oversikt over dine rettigheter og plikter ved konkurs Kunder, leverandører og andre uprioriterte kreditorer får vanligvis null dekning for sine utestående krav. Vær i forkant og gjør tiltak før konkursen er et faktum. Etter konkursåpning er det vanligvis få muligheter til å begrense tapet.   Vi fokuserer på krav både fra leverandører og kunder. Kort sagt: Hva kan man gjøre for å begrense sine tap? Relevante lovbestemmelser og rettspraksis, med særlig vekt på hva reglene betyr i praksis, vil bli gjennomgått. Du får også praktiske råd og tips om hvilke handlinger som kan og bør foretas for å redusere risikoen. Innhold Motregning mellom kreditorer og boet Omstøtelse av disposisjoner foretatt før konkursåpning Boets rett til inntreden i inngåtte avtaler Boets beslagsrett, herunder rettsvern for avtalte leveranser Opprettelsen av pant i skyldners eiendeler, herunder salgspant Kort om prioritetsrekkefølgen Kort om regnskapsførernes retter og plikter under konkurs   Kursholder(e) Øyvind Harila   Autorisasjon 4 timer under fagområdet Rettslære [-]
Les mer