Kurs: Kjøps- og avtalerett


Klasserom1 dagKursNorsk

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.
Som rådgiver for bedrifter er det viktig å ha et minimum av kunnskap om avtaleinngåelse og avtaleforståelse.


 • Kunne skille ulike avtaletyper • Vite hva som ofte skaper uenighet i ettertid • Forstå hvordan problemene kan unngås • Kjenne til reglene om hvem som har fullmakt til å inngå ulike avtaler • Vite når det er behov for å kontakte spesialkompetanse for å klargjøre avtaler. Målet med kurset er både å øke forståelsen for regelverk som styrer ulike avtaler, gi grunnlag for selv å regulere rettigheter og forpliktelser på en god måte. Videre er det et mål at kursdeltakeren skal kunne gjenkjenne typiske problemstillinger knyttet til avtaler og anvende enkle grep for å sikre forutsigbarhet og gode løsninger.
 
Hva som oftest skaper problemer ved avtaler 
Oversikt over hvilke bestemmelser i avtaler som bør leses ekstra nøye. 
- Hva inngår i prisen
- Hva er avtalt levert
- Det avtalte leveres, men spesifikasjonen i avtalen viser seg å være feil
- Det avtales endringer etter at kontrakten er signert uten at kontrakten oppdateres
- Kunden bestiller noe som ikke passer og mener at leverandøren burde ha skjønt det
- Kunden er ikke klar til å motta når leverandøren ønsker å levere
- Noe går galt under innstallering eller utpakking
- Det skjer noe galt etter at det leverte er tatt i bruk eller solgt videre  
 
• Avtalekompetanse - hvem har rett til å inngå avtaler på vegne av bedriften 
Klarhet i egne og motpartens fullmakter før avtaleinngåelse kan sikre inngåelse av gyldige avtaler og reduserer konfliktpotensialet 
- Hvem kan binde bedriften, og hva kan en regnskapsfører avtale på vegne av kunder
- Hvor langt går fullmakten til daglig leder 
- Når må styret gi tilslutning
- Hvilke avtaler må generalforsamlingen godkjenne 
- Avtaler inngått av underordnete uten fullmakt
 
• Avtaleinngåelse
- Avtalefrihet mellom profesjonelle parter
- Forskjellen på avtale og kontrakt
- Når blir man bundet i forhandlinger
 - Enkelte typiske skjæringspunkter 
 - Når blir en avtale bindende selv om den ikke er signert 
 - Avtaleforbehold
- Hvilke betydning har vedlegg og standardbetingelser vedlagt kontrakter
 
• Huskeliste for gjennomgang av avtaler
- Hvem - er avtalens parter/skal forpliktes
- Hva - skal hver part levere/bidra med/skal betales/inngår i prisen
- Hvor - skal det leveres/avtalen oppfylles
- Hvordan - skal praktiske forhold ordnes
- Når - skal det leveres/annet utføres
- Slutt - hvordan avsluttes avtalen
 
Gjennomføring av avtalen
Plikter som påligger partene i forhandlingssituasjonen og gjennomføring av avtalen
- Undersøkelsesplikt og opplysningsplikt
- Reklamasjonsplikt 
- Lojalitet i avtaleforhold
- Tolkning av inngåtte avtaler
- Hva gjelder når noe ikke er regulert i avtalen 
 
• Spesielle avtalesituasjoner
- Forretningsavtaler med nærstående parter
 - Kravet til forretningsmessige vilkår
 - Hvilke prosedyrer må følges 
 - Hva er konsekvensen av at prosedyrene ikke overholdes
- Hva skjer med avtalen hvis motparten går konkurs 
 - Hvilke avtaler kan videreføres av konkursboet
 - Hvilke krav kan fremmes overfor boet 
 - Hvordan ivareta egne interesser overfor bostyrer
- Intensjonsavtaler 
- Opsjonsavtaler
 
• Hva når det oppstår uenighet i ettertid
Tvisteløsningsmekanismer – er rettssak beste løsning? 
- Forsinkelse og mangler
- Retting, omlevering, prisavslag, hevning og erstatning
- Ugyldighet
 
• Case-basert
Typiske avtaler for å illustrere ulike problemstillinger;
- Kjøp av eiendom i næringsforhold
- Husleieavtaler
- Løpende vareleveranser


Stedsbeskrivelse


OsloHotellinfo


Clarion Hotel Royal Christiania
Biskop Gunnerus Gate 3, 0106 Oslo
Telefon: 23 10 80 00
www.clarionroyalchristiania.no

 

Påmelding
Kjøps- og avtalerett hos Regnskap Norge
Start her
100% sikkert skjema
Tar ett minutt å fullføre
Hurtig respons

KAMPANJE!!!
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Regnskap Norge AS vil snart kontakte deg og bekrefte! 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere