Høgskole: KL102 Kristen tro som livssyn (10 stp)

Mediehøgskolen Gimlekollen

KlasseromHøgskole

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.
En innføring i kristen tro forstått innen rammen av kategorien livssyn er derfor svært relevant og et nyttig supplement til livssynsdelen i KL101.

 

Målgruppe, kompetanse og utdanningsløp
KL102 gir økt kompetanse i forståelsen av kristen tro som livssyn og dermed økt kompetanse for arbeid med formidling innen kristne organisasjoner og kirkesamfunn. Samtidig er emnet meget relevant for undervisning i ulike skoleslag.

 

KL102 inngår i MhGs bachelorgrad i kommunikasjon og livssyn. I det foreslåtte studieløpet er emnet plassert i andre semester. Emnet kan imidlertid også tas som enkeltemne i forbindelse med andre studieløp ved MhG eller som etter- og videreutdanning for ulike aktuelle formidlingsgrupper.

Studenter som ønsker å få innpasset KL102 i en bachelorgrad ved annen institusjon som omfattes av Lov om universiteter og høyskoler, må søke den institusjonen som tildeler graden om dette.

 


Mål
Gjennom arbeidet med emnet skal studentene tilegne seg:

 • kunnskap om
  • livssyn som forutsetninger og fortelling
  • det kristne livssynets grunnleggende forutsetninger og store fortelling
  • forholdet mellom det kristne livssynet og andre livssyn
 • ferdigheter til å kunne
  • gjøre rede for det kristne livssynets sentrale forutsetninger og sentrale fortelling
  • reflektere over det kristne livssynet i relasjon til andre livssyn
 • holdninger som fremmer
  • kristen integritet i møte med livssynsmangfoldet
  • respekt og toleranse i møte med andre livssyn


Innhold


KL102-1 Livssyn som forutsetninger og fortelling
Dette delemnet viderefører arbeidet med livssynsbegrepet fra KL101-2, og retter fokus mot hvordan ethvert livssyn både kan formuleres som forutsetninger og som fortelling. Dermed legges et nødvendig grunnlag for delemnene KL102-2 og KL102-3.


Pensum (147 s.)


KL102-2 Kristen tro – de grunnleggende forutsetningene
Dette delemnet tar utgangspunkt i at livssyn kan formuleres som grunnleggende forutsetninger. Det gis en helhetlig fremstilling av kristen tro, med fokus på de grunnleggende kristne livssynsforutsetningene.


Pensum (405 s.)


KL102-3 Kristen tro - den store fortellingen
Dette delemnet tar utgangspunkt i at livssyn kan formuleres som fortelling. Det gis en helhetlig fremstilling av kristen tro som den store fortellingen. Fokus rettes mot et overblikk over Bibelens store fortelling, samt mot sentrale bibeltekster som settes inn i sin helhetlige sammenheng.


Pensum (186 s.)

 


Organisering og arbeidsmåter
KL102 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For fjernstudentene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes. Den påfølgende undervisningen skjer i form av åtte nettleksjoner.

For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes.

Arbeidet med tre arbeidsoppgaver utgjør ellers en sentral læringsform.

 


Arbeidskrav
Kursdagene er obligatoriske for fjernstudentene. For lokalstudentene kreves tilstedeværelse på minst 75 % av undervisningen.

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for å kunne gå opp til muntlig eksamen:

a) Arbeidsoppgavene må være levert innen fastlagt(e) frist(er)
b) Arbeidsoppgavene må være vurdert og bestått
c) Studieevaluering(er) skal være gjennomført innen fastlagt(e) frist(er)
 

  

Vurdering og vurderingsuttrykk
Vurderingen i KL102 er todelt med følgende vektlegging:

a) Tre arbeidsoppgaver à 1000 ord (teller 40 % til sammen)
b) Muntlig eksamen med utgangspunkt i pensum for hele emnet (teller 60 %)
For arbeidsoppgavene gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.

 

Arbeidsoppgavene og muntlig eksamen vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

 

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder også ved MhG. Det vises ellers til Forskrift om studier og eksamen ved Mediehøgskolen.Forkunnskaper


KL102 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Anbefalte forkunnskaper: Delemne KL101-2 eller tilsvarende.Studiepoeng


10

Be om gratis info
KL102 Kristen tro som livssyn (10 stp) hos Mediehøgskolen Gimlekollen
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Mediehøgskolen Gimlekollen vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere