Kurs: Pedagogikk i skole og kirke
Det Teologiska Menighetsfakultet