Kurs: Kreativ markedskommunikasjon
Høyskolen Kristiania