Kurs: Læringsassistentopplæring - Vår 2017 (LAOS V17)


KlasseromDeltidKursNorsk
Start Sted Språk
14.02.17 Trondheim Norsk
Søknad / InformasjonOpplæringen skal bidra til å utvikle læringsassistentens rolleforståelse og refleksjon. Den skal gi en grunnleggende innføring i pedagogiske aspekter rundt læringsaktiviteter, gruppearbeid, veiledning, tilbakemeldinger og læringsmiljø. Kurset skal fremme forståelse av generelle og fagspesifikke læringsformer basert på dialog og faglig veiledning.

How to register for LAOS in søknadsweb.ntnu.no

Opplæringen består av 25 timer fordelt over ett semester og blir gjennomført av Seksjon for universitetspedagogikk (Uniped) og av fagmiljøet læringsassistenten jobber for.

For spørsmål om lønn og ansettelseskontrakter henviser vi til HR ved instituttene/fakultetene.

LAOS benytter en blanding av campus- og nettbaserte moduler, med ulike typer aktiviteter.

Dersom du som er faglærer lurer på hva din rolle er i LAOS anbefaler vi at du ser på følgende info-video eller info-brosjyre.

Fellesmoduler (core modules)

Fellesmodulene på 10-12 timer vil bli gjennomført av Uniped som seminarer på campus (Trondheim, Ålesund og Gjøvik). Seminarene vil bestå både av formidling av pedagogisk innhold og av smågruppeaktiviteter knyttet til praksis som læringsassistent, f.eks. rollespill og diskusjoner.

Fagspesifikke moduler (course-specific modules)

1 time forventningsavklaring og 4 timer opplæring planlegges og gjennomføres av fagmiljøet som læringsassistenten jobber for. Innhold og læringsaktiviteter bør rettes mot spesifikke pedagogiske aspekter ved faget/prosjektet.

Valgmoduler (optional modules)

2 moduler á 3 timer vil være rent nettbaserte. Obligatoriske aktiviteter i valgmodulene vil være en multiple-choice-test, et kort refleksjonsessay og anonyme tilbakemeldinger på to medstudenters refleksjonsessays (peer-feedback).

Læringsassistenter for Teknostart tar OM1 og OM3.

Vanlige læringsassistenter: Fagmiljøet velger to av de syv valgmodulene nedenfor: 

 • OM1 - Å gi tilbakemeldinger
 • OM2 - Veiledning av øvinger
 • OM3 - Veiledning av seminarer
 • OM4 - Veiledning av lab-øvinger
 • OM5 - Veiledning av akademisk skriving
 • OM6 - Individuell veiledning (én-til-én veiledning)
 • OM7 - Veiledning av problembasert læring

Egenanalyse (Self-analysis)

(2 timer)

For vanlige læringsassistenter avsluttes opplæringen med en egenanalyse hvor læringsassistenten reflekterer over egen utvikling. Læringsassistenten leverer egenanalysen til fagmiljøet og får muntlige eller skriftlige tilbakemeldinger.

For læringsassistenter for Teknostart erstattes egenanalysen med 2 timer opplæring (gruppemodul) relatert til gruppearbeid på Teknostart. Det er Uniped som gjennomfører denne opplæringen

Læringsmål

En kandidat som har bestått LAOS forventes å ha oppnådd følgende læringsmål, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har en enkel, men overordnet forståelse av grunnleggende pedagogiske prinsipper som gjelder på tvers av fagområder
 • har innsikt i spesifikke undervisnings- og læringsformer innenfor sitt fagområde
 • vet hva begrepene formativ og kriteriebasert vurdering betyr
 • har kjennskap til grunnleggende etiske prinsipper og eget ansvarsområde
 • forstår betydningen av et trygt læringsmiljø for studenters læring

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan bidra til å skape et godt og trygt læringsmiljø
 • kan gi konstruktive tilbakemeldinger for å fremme studenters læring
 • kan gjennomføre enkle tiltak for å løse mulige konflikter i og med studentgruppen på en konstruktiv måte
 • kan bruke spørreteknikker for å kartlegge studenters forståelse av fagstoff og for å etterspørre begrunnelser/tenkninger
 • kan gi kompetent veiledning på et enkelt nivå

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har utviklet en identitet knyttet til det å være læringsassistent
 • kan drøfte sin egen rolle innenfor studentenes læringsprosesser
 • har en bevissthet rundt grunnleggende etiske utfordringer og grensesetting
 • er bevisst over utfordringer og muligheter ved mangfoldige studentgrupper
 • kan reflektere over egen praksis og muligheter for videre utvikling som læringsassistent

Kurset vil være tilgjengelig på det nettbaserte læringssystemet Canvas fra 13. februar. For mer informasjon, se praktiske opplysninger.

Fellessamlingene på campus vil finne sted:

For læringsassistenter i Trondheim:

Fellesmodul 1: 
14. februar, kl.12:15 – 16:00 – JD2 (Campus Moholt, kjeller)
15. februar, kl.12:15 – 16:00 – JD2 (Campus Moholt, kjeller)

Fellesmodul 2: 
28. februar, kl. 12:15 – 16:00 – JD2 (Campus Moholt, kjeller)
01.mars, kl. 12:15 – 16:00 – JC1 (Campus Moholt, kjeller)

Fellesmodul 3:
14. mars, kl. 12:15 – 16:00 – JC1 (Campus Moholt, kjeller)
15. mars, kl. 12:15 – 16:00 – JD2 (Campus Moholt, kjeller)

Gruppemodul (kun for Teknostart-læringsassistenter):
25. april, kl. 14:15 – 16:00 – R2 (Realfagbygget, Gløshaugen)

I Trondheim tilbys alle fellesmoduler på to påfølgende dager, med samme innhold på begge dagene. Deltakerne velger selv den datoen som passer best. Deltakerne må være tilstede på minst 8 timer totalt.

 

For læringsassistenter i Ålesund (med forbehold om endringer):
02.mars, kl. 08:15 – 18:00 – G326

I Ålesund holdes fellesdelen samlet på én hel dag. Deltakerne må være tilstede minst 8 av de 10 timene for å få godkjent oppmøte. 

 

For læringsassistenter i Gjøvik (med forbehold om endringer):
16./17. februar, kl. 08:15 – 18:00 – sted kommer

I Gjøvik tilbys fellesmodulene på to påfølgende dager, med samme innhold på begge dagene. Deltakerne velger selv den dagen som passer best. Deltakerne må være tilstede på minst 8 timer totalt.

 

Datoer/tidspunkter for de fagspesifikke modulene avtales direkte med fagmiljøet og kan variere for hver læringsassistent.

Be om gratis info
Læringsassistentopplæring - Vår 2017 (LAOS V17) hos NTNU VIDERE
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
NTNU VIDERE vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere