Pedagogikk
Lærerutvikling
Du har valgt: Sør-Trøndelag
Nullstill
Filter
Ferdig

-

6 treff ( i Sør-Trøndelag ) i Lærerutvikling

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Trondheim 13 500 kr
21 Aug
Take Credit! Del I går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller ... [+]
Take Credit! Del I går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller samtidig.Studieplan B for lærere: Del 1 (30 studiepoeng): Emnekode Kurs Studiepoeng ENG6010 Språkferdighet (høst) 7,5 ENG6011 Kulturkunnskap (høst) 7,5 ENG6012 Litteratur I (vår) 7,5 ENG6022 Tverrfaglig emne (vår) 7,5 [-]
Les mer
Trondheim 12 500 kr
25 Sep
Dette kurset kan inngå i studiet Utdanningsvalg (30 studiepoeng) som er på masternivå og gir unde... [+]
Dette kurset kan inngå i studiet Utdanningsvalg (30 studiepoeng) som er på masternivå og gir undervisningskompetanse i faget utdanningsvalg på ungdomsskolen (8.-10. trinn).Gjennom kurset vil deltakerne tilegne seg kompetanse i å legge til rette for at elevene skal få økt selvinnsikt og bevissthet omkring egne interesser, ressurser, verdier, preferanser og muligheter for dermed å bli bedre i stand til å utvikle valgkompetanse og gjennom dette utvikle gode forutsetninger for å håndtere egen karriere. Kurset bygger på en antakelse om at karriere er et livslangt prosjekt som handler om bevisstgjøring om hvem man er og ønsker å være, og slik kunne utvikle kompetanse i å designe sitt karrierenarrativ kontinuerlig i et samfunn i endring. Valgkompetanse regnes som en nøkkel til å kunne håndtere stadig nye små og store valgsituasjoner knyttet til ulike overganger gjennom livsløpet. I sammenheng med dette ses læreren som en veileder, coach og tilrettelegger, såvel som underviser, og det fordres dermed at deltakeren også tilegner seg kompetanse knyttet til grunnleggende veilednings- og coachingferdigheter. Læringsutbytte Kunnskap: etter fullført kurs har deltakeren tilegnet seg inngående kunnskap om teorier knyttet til karriere og karriereveiledning, valgprosesser og selvinnsikt. Ferdigheter: etter fullført kurs har deltakeren ferdigheter knyttet til å planlegge og tilrettelegge prosesser hvor elever kan utforske sine personlige preferanser, ressurser, interesser og verdier knyttet til bevisstgjøring og planlegging av egen karriere. utviklet ferdigheter knyttet til å bistå elever i å utvikle valgkompetanse knyttet til ulike overganger Generell kompetanse: etter fullført kurs har deltakeren veilednings- og coaching-kompetanse til bruk i møte med elevers karriererelaterte spørsmål og prosesser tilegnet seg inngående kompetanse til å undervise i teorier knyttet til karriere og valg   Undervisning Undervisningen er fordelt på to samlinger på henholdsvis 2 og 3 dager. Disse er organisert som en kombinasjon av dialogbaserte forelesninger, erfaringsdeling og diskusjoner i større og mindre grupper, samt praktisk utprøving av veilednings-teknikker, observasjon og tilbakemelding. Det vil være nettbasert undervisning og læringsaktiviteter mellom samlingene.To obligatoriske samlinger i Trondheim. Første samling: 25. - 26. september 2017 (to dager) Andre samling: 22. - 24. november 2017 (tre dager) Undervisningen starter kl. 09.15 og slutter kl. 16.00 alle samlingsdager. [-]
Les mer
Trondheim 13 500 kr
21 Aug
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller... [+]
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller samtidig.  Del 2 (30 studiepoeng): Emnekode Kurs Studiepoeng ENG6020 Språkvitenskap (høst) 7,5 ENG6021 Litteratur II (høst) 7,5 ENG6013 Fagskriving og genre (vår) 7,5 ENG6023 Global engelsk (vår) 7,5 Nettbasert kurs med kursstart i uke 35-36 2017. [-]
Les mer
Trondheim 13 500 kr
21 Aug
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller... [+]
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller samtidig. Emnekode Kurs Studiepoeng ENG6020 Språkvitenskap og språktilegnelse (høst) 7,5 ENG6024 Litteratur og kultur i klasserommet (høst) 7,5 ENG6014 Skriving i klasserommet (vår) 7,5 ENG6023 Global engelsk (vår) 7,5 nettbasert kurs med kursstart i uke 35 2017.   [-]
Les mer
Nettstudier Hele landet 2 semester 4 980 kr
På forespørsel
Lage egen blogg på nett, coaching, oversikt over diverse lærings- og undervisningsstiler samt finne ut hvor din stil passer inn. Teknologi og verktøy for læring på n... [+]
Studieår: 2013-2014   Gjennomføring: Høst og vår Antall studiepoeng: 5.0 Forutsetninger: Ingen Innleveringer:   Vurderingsform: Studenten velger ut 3 av sine blogginnlegg som teller med på vurderingen. I tillegg skal studenten skrive et eksamensarbeid i form av et refleksjonsnotat som skal vurderes sammen med blogginnleggene. Dette eksamensarbeidet skal være i størrelsesorden 5-10 A4 sider. Ansvarlig: Svend Andreas Horgen         Læremål: KUNNSKAPER:- Informasjonskilder: Jeg kan hjelpe mine elever å finne og vurdere relevant informasjon, inkludert bilder, kart, lyd og video fra IKT kilder, på lik linje med tradisjonelle kilder(for eksempel RSS, Wikipedia). - Lagring av informasjon: Jeg kan hjelpe mine elever å lagrer informasjon på digital form slik som blogger, wikier, podcaster eller portefølger (dvs. slik at det er tilgjengelig hjemme, på reise og til eksterne eksperter / rådgivere). - Kommunikasjon: Jeg kan hjelpe mine elever å kommunisere synkront og asynkront gjennom tekst, tale og video. - Dokumentasjon: Jeg kan skrive innlegg på nettet for å dokumentere læringsaktiviteter/hendelser og legge til rette for elevenes bruk av dette materialet etterpå (e-portefølge, skjermopptak, klassens blog / wiki). - Trygg bruk: Jeg kan hjelpe mine elever å bruke elektroniske applikasjoner på en trygg måte (f.eks. elektronisk identitet, privatliv, pålitelighet). - Gruppearbeid: Jeg kan legge til rette for gruppearbeid på nettet, ved hjelp av metoder som kompleks instruksjon.- Læring: Jeg kan identifisere forventede læringsutbytter fra bruken av bestemte IKT-verktøy for en bestemt læringsaktivitet. - Vurdering: Jeg kan identifisere hvordan læringsutbyttene tilknyttet IKT-relaterte aktiviteter skal bidra til vurderingen av elevene og å kunne og bruke egnede verktøy for å registrere dette (f.eks. faglig utvikling og coaching). FERDIGHETER:- Planlegging: Jeg har laget en plan for min faglige utvikling i riktig bruk av IKT i min undervisning. - Dokumentasjon: Jeg har dokumentert bruken av et interaktivt internettverktøy, slik at andre kan dra nytte av mine erfaringer. - Deling: Jeg har prøvd minst én måte å dele min IKT erfaring med kolleger enten internt eller eksternt. - Lokal kontekst: Jeg har identifisert hvilke muligheter og begrensninger som gjelder for bruk av interaktive Internettverktøy i min institusjon. - Portefølge: Jeg har begynt på eller lagt til nytt materiale til en eksisterende e-portefølge. - Evaluering: Jeg har evaluert resultatene av mitt endrede undervisningsopplegg og dokumentert dette i min e-portefølge. - Coaching: Jeg har prøvd ut parvis coaching med en av mine kolleger. - Coaching: Jeg har de nødvendige ferdighetene når det gjelder å lytte og å stille spørsmål for å kunne coache andre mennesker. Innhold:Lage egen blogg på nett, coaching, oversikt over diverse lærings- og undervisningsstiler samt finne ut hvor din stil passer inn. Teknologi og verktøy for læring på nett, GROW-modellen, undersøkelser om tilstanden i egen institusjon når det gjelder bruk av IKT-verktøy i undervisningen, nettsteder for yrkesutøvere (CoP-Community of Practice), eksempler på "best practice", metoder for å planlegge og gjennomføre egne læringsaktiviteter på nett med bruk av diverse IKT-verktøy, coaching-teknikker. Sentrale verktøy er: blogg, wiki, video, lyd, undersøkelser, avstemminger. I alle disse verktøyene skal det produseres innhold.Les mer om faget her Påmeldingsfrist: 25.08.13 / 25.01.14         Velg semester:  Høst 2013    Vår 2014     Fag Web 2.0 og coaching for lærere etter vitae metoden 4980,-         Semesteravgift og eksamenskostnader kommer i tillegg.    [-]
Les mer
Trondheim 5 500 kr
04 Sep
Kurset dekker en rekke problemstillinger knyttet til språk og samfunn.I ettspråklige kontekst... [+]
Kurset dekker en rekke problemstillinger knyttet til språk og samfunn.I ettspråklige kontekster er fokuset på språkvariasjon og språkendring og hvordan dette henger sammen med faktorer som alder, kjønn, klasse og sosiale nettverk.  I forhold til to- og flerspråklige språkkontekster belyses spesielt pidginspråk og kreolspråk, kodeveksling, språklige valg og valg av språk. Andre temaer er språkbruk knyttet til kjønn og seksualitet, endringer i engelske dialekter, diskursanalyse, og holdninger til uttale og talemål. I tillegg anvendt sosiolingvistikk, i form av språkpolitikk og språkplanlegging, og forensisk lingvistikk – bruk av sosiolingvistiske metoder i rettsvesenet.Nettbasert kurs [-]
Les mer