Økonomikurs
Du har valgt: Likviditetsstyring
Nullstill
Filter
Ferdig

-

2 treff i Likviditetsstyring

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Oslo 3 timer 2 490 kr
3 timers kurs hvor vi ser på hva som hemmer strømmen av kontanter i bedriften, samt tiltak for å skape sterkere likviditet med en konkret handlingsplan for å skape st... [+]
Få inn penger raskere og reduser risikoen i bedriften! En rekke bedrifter viser til solide resultater og tilsynelatende god økonomi, allikevel kan likviditeten være presset. 80 % av konkurser skyldes mangel på likviditet! Etterutdanning for regnskapsførere Visma Academy har vurdert kurset “Ta kontroll over likviditeten” til å gi 3 timer etterutdanning innen området: Finansregnskap. Agenda Kilder til kontantstrøm Finansiering, drift og investeringer ”Cash-to-cash” syklus Hva er EBITDA Indirekte kontantstrømoppstilling Likviditetsstyring Utfordringer innen likviditetsstyring Nøkkeltall for likviditet Praktiske eksempler Handlingsplan for bedring av likviditet Praktisk erfaring med likviditetsbudsjett og håndtering av innbetalinger/utbetalinger er en fordel, men ikke et krav for å delta på kurset. [-]
Les mer
1 dag 3 100 kr
En del bedrifter sliter med økonomien på grunn av dårlig styring og manglende likviditet - kanskje på tross av potensielt god lønnsomhet. [+]
I dette kurset vil vi lære å lage et likviditetsbudsjett for en bedrift der vi bruker en enkel men effektiv modell. I kurset får du systematisk innblikk i gjennomføringen av likviditetsbudsjettet, og lærer å se sammenhengen mellom budsjettet, balansetallene og andre faktorer som investeringer, emisjoner og kapitalbinding. Verktøyet er enkelt, og du kan raskt kan ta det i bruk i egen bedrift eller for dine kunder. Resultatet vil snart vise seg på bunnlinjen.   Kurset er bygget opp rundt et case der en bedrift er kommet i en vanskelig likviditetssituasjon grunnet for lite fokus på dette tidligere. Vi ser hvordan vi bruker budsjetteringsmodulen til å oversette informasjon fra regnskap, budsjett og investeringsbudsjett til et likviditetsbudsjett. Deretter ser vi på hvordan likviditeten endrer seg når vi simulerer endringer i effektive kredittider for kunder og leverandører.   Vi går grundig gjennom prinsippene for aktiv styring av eiendeler og gjeld i en bedrift, både for å frigjøre likviditet og for å møte vanskelige tider. Vi viser hvordan vi kan anvende verdier og tall fra økonomisystemet for å få indikasjoner om likviditetsutviklingen. Deltakerne kan velge å gjennomføre en case og sende inn denne mot ytterligere 2 timers oppdatering.   Kurset drøfter aktiv likviditetsbudsjettering ved hjelp av:    • Økonomisystemet med faktiske kundefordringer og leverandørgjeld, skyldig MVA, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og feriepenger.  • Verdier fra budsjetter, reviderte budsjetter og prognoser.  • Kontantstrøm fra budsjetter og prognoser  • Forfall på inngående balanse,  • Forfall på regnskapsposter fram til inneværende periode • Kontantstrøm på budsjetter og prognoser fra og med inneværende periode [-]
Les mer