Kurs: Veileder- og mentorutdanning Modul 2 - Profesjonsutvikling


KlasseromDeltidKursNorsk
Start Sted Språk
25.01.17 Trondheim Norsk
Søknad / InformasjonStudiet skal bidra til kvalifisering av den aktuelle målgruppa til praksislærere for lærerstudenter og til veiledere for nyutdannede lærere i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Praksislærer og veileder skal være en profesjonell støtte i lærerstudentens og den nyutdannedes profesjonsutvikling og profesjonsidentitet i et krevende og komplekst yrke.

Studiet skal bidra til kvalifisere deg til praksislærer for lærerstudenter og til veileder for nyutdannede lærere i grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring.
Praksislærer og veileder skal være en profesjonell støtte i lærerstudentens og den nyutdannedes profesjonsutvikling og profesjonsidentitet i et krevende og komplekst yrke.
 
Følgende tema vektlegges:
  • FoU-arbeid rettet mot lærerprofesjon og skoleutvikling, og samfunnsvitenskapelig forskningsmetode
  • Læreren, veilederen og mentoren i et organisasjonsperspektiv
  • Utdanningspolitikk og lærerprofesjonalitet
Undervisning
Studiet veksler mellom presentasjoner, drøftinger og praktiske øvinger. Du praktiserer kunnskaper og ferdigheter i autentiske situasjoner mellom samlinger. Samarbeid mellom studentene vektlegges.
 
Hver modul inneholder arbeidskrav som må være godkjente før framstilling til eksamen. Arbeidskravene er både skriftlige innleveringer, framlegg ved samlinger og utprøvinger i praksis. Tre arbeidskrav pr modul.
Obligatorisk oppmøte 80 %.
 
Læringsmål

Kunnskaper
Etter fullført kurs skal du ha
  • kunnskap om grunnlaget for å drive forsknings- og utviklingsarbeid i praksisfeltet, og om skoleutvikling generelt
 
Ferdigheter
Etter fullført kurs skal du kunne 
  • reise problemstillinger, samle data, analysere og drøfte resultater på tema innenfor lærerprofesjon, og kan veilede lærerstudenter i sine forsknings- og utviklingsarbeid
  • lage planer for praksisopplæring og veiledning av nyutdannede lærere på sin arbeidsplass
  • ta initiativ til og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid både i egen klasse og i skolen generelt i samarbeid med andre
Generell kompetanse
Du skal kunne kritisk analysere, anvende og vurdere utdanningspolitiske styringsverktøy som grunnlag for å videreutvikle lærerprofesjonen

Tre samlinger på NTNU i Trondheim våren 2017

Første samling: 25. - 27. januar
Andre samling: 29. - 30. mars
Tredje samling: 15. - 16. mai

Samlingsdagene starter kl. 09.00 og avsluttes 15.30

 

 Studiepoeng


15Be om gratis info
Veileder- og mentorutdanning Modul 2 - Profesjonsutvikling hos NTNU VIDERE
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
NTNU VIDERE vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere