Kurs: E-kurs: Fradragsrett for inngående mva


Nettbasert kurs1 timeKursNorsk

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.


E-kurs: Fradragsrett for inngående mva

Alle som konterer bilag må ta stilling til hvordan den inngående merverdiavgiften skal behandles og dette kurset gir en praktisk gjennomgang av de betingelser som må være tilstede før inngående merverdiavgift kan fradragsføres.

Kurset behandler grundig de formelle krav til fakturaens innhold og har en detaljert gjennomgang av de lovpålagte krav som stilles til fakturaen. I forhold til kravet om angivelse av selger i faktura gjennomgås krav til kjøpers aktsomhet.

Også de materielle vilkårene for fradragsføring av inngående merverdiavgift gjennomgås. I denne delen av kurset drøftes kravene til relevans og tilordning ved gjennomgang av en rekke sentrale høyesterettsdommer som omhandler temaet.

Avslutningsvis gjennomgås reglene om avskåret fradragsrett, med særlig fokus på personkjøretøy, utgifter til kost og servering, naturalavlønning, representasjon, anskaffelse av varer og tjenester til utdeling som gaver eller i reklameøyemed, fast eiendom som dekker bolig eller velferdsbehov, samt anskaffelse av kunst og antikviteter.

Ved gjennomgang av de enkelte temaene blir det gitt praktiske eksempler og korte konkrete spørsmål hvor kursdeltaker må ta stilling til realistiske problemstillinger underveis.

Innhold

  • Introduksjon
  • Formelle krav
  • Materielle krav
  • Avskåret fradragsrett

 

Autorisasjonstimer

1 time Skatt/avgift

 

Kursholder

Reidun Kristin Mæhlum

 Målgruppe


Kurset passer for regnskaps- og økonomimedarbeidere, regnskapsførere, revisorer eller andre som konterer, attesterer eller kontrollerer bilag, og som må ta stilling til behandling av inngående merverdiavgift.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

  Søknad 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere