Kurs: Merverdiavgift - oppføring og utleie av fast eiendom


Klasserom1 dagKursNorsk
Start Sted Språk
03.04.17 Oslo Norsk

Merverdiavgift - oppføring og utleie av fast eiendom

Det er penger å spare på å ha kjennskap til regelverket for tilbakebetaling av merverdiavgift. Vi gir deg en grunnleggende innføring i merverdiavgiftsreglene for utbyggere og utleiere av fast eiendom.

 

Store kostnadsbesparelser ved riktig håndtering av mva. og eiendom

For utbyggere og utleiere av næringseiendom vil merverdiavgift ved oppføring og drift være en betydelig kostnad. Systemet med frivillig registrering åpner for at disse kan få merverdiavgiften tilbake, men her er det en rekke særregler som må kunnes.

Kurset gir deg en grundig innføring i reglene. Du vil få forståelse av hvilke muligheter du har og hvilke krav som stilles til deg. Du får kunnskap til å håndtere daglig drift på en trygg og korrekt måte. Hvordan oppnår du fradrag for de store kostnadene og hvordan beholder du fradragsretten gjennom både vanlig drift og omorganiseringer?

Kursholder har praktisk erfaring med regelverket, og vil informere om kjente fallgruver og de mest utbredte feil som kan oppstå, slik at du kan forutse problemer før de oppstår.

Innhold

  • Hvorfor frivillig registrering?
  • Fremgangsmåte ved registrering, frister og formelle krav
  • Hvordan håndtere driftskostnader?
  • Oppføringskostnader. Hvordan oppnå og beholde fradrag for merverdiavgift?
  • Hvordan håndtere et tilbakegående avgiftsoppgjør korrekt?
  • Håndtering av merverdiavgift på oppføringskostnader, likviditetsmessige konsekvenser av forskjellige løsninger.
  • Flere leietakere i samme bygg - fordelingsnøkler for kostnader
  • Justeringsreglene. Korrekt håndtering av pådratt merverdiavgift ved overdragelser og omorganiseringer
  • Fellesregistrering

 

Autorisasjon

7 timer under fagområdet Skatt/avgift

Kursholder(e)

KPMGStedsbeskrivelse


Oslo: Bjørvika Konferansesenter AS

 Varighet


kl. 09.00-16.00Målgruppe


Enhver som må forholde seg til merverdiavgift i tilknytning til oppføring og utleie av fast eiendom. Søknad 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere