Universitet: Masterprogram i statistikk - Matematisk statistikk

Universitet i Bergen

Klasserom2 årHeltidUniversitet
Start Sted Språk
Ta kontakt Bergen Norsk 

Dersom du skaffar deg ei god verktøykasse av statistiske metodar, kan du bruke desse til å studere data frå så ulike problemstillingar som "Stig den globale temperaturen?", "Aukar kraftlinjer sjansen for kreft?" og "Kva er inflasjonsraten?". Statistikk blir mellom anna brukt til å analysere telekommunikasjonsnettverk, i modellering av epidemiar og i finanslivet og bankar (der kandidatar er sterkt etterspurde). Statistikarar arbeider innanfor industri, forvalting, naturvitskapleg forsking og medisin. Fordi statistikkmetodane er baserte på matematikk, må ein ha god forståing for matematiske metodar.

 

Oppbygging av studiet

Masterprogrammet matematisk statistikk omfattar:

1) Eit sjølvstendig vitskapleg arbeid (masteroppgåve) med eit omfang på 60 sp, men det kan også bli gitt oppgåver med eit omfang på 30 sp. Spesialpensumet blir da auka med 30 sp.

2) Emne eller spesialpensum på til saman 60 sp som er sett saman slik:
-40 sp valt blant emna STAT201 Generaliserte lineære modellar, STAT210 Statistisk inferensteori, STAT220 Stokastiske prosessar, STAT221 Grensesetningar i sannsynsrekning, STAT240 Finansteori, STAT310 Multivariabel statistisk analyse, MAT211 Reell analyse, MAT215 Mål- og integralteori
-20 sp valt i samråd med rettleiaren din

 

Masteroppgåve

I samråd med rettleiaren vel du ei masteroppgåve som svarer til 60 sp. (Dersom du vil ha ei oppgåve på 30 sp, blir oppgåva først gitt etter at alle kursa er tekne, og oppgåva må skrivast som eit fulltidsstudium i slutten av mastergradsstudiet.) Oppgåva er eit forskingsbasert arbeid som gir deg innsikt i matematisk metodikk og bruk av matematiske metodar i ulike samanhengar. Temaet for oppgåva er avhengig av forskingsinteressene til rettleiaren.

 

Metode

Masterprogrammet skal gi innsikt i statistisk metodikk og statistiske metodar. Emnet for oppgåva er avgjerande for metoden du nyttar deg av.

 

Yrkesvegar

Kandidatar med kompetanse i statistikk har hittil ikkje hatt vanskar på arbeidsmarknaden. Dei har mellom anna fått arbeid i oljeindustrien, forsikring, helsevesen, havforsking og undervisning og forsking ved universitet og høgskolar. Det er stort behov for lærarar med kompetanse i statistikk i den vidaregåande skolen.

 Forkunnskaper


Alle bachelorgradar med eit minimum av forkunnskapar i matematikk og statistikk (minimum eitt års omfang og eit karaktersnitt på minst C) som dekkjer kalkulus, lineær algebra, statistikk og statistiske metodar og anten stokastiske prosessar eller inferensteori. Du bør helst ha kunnskapar som svarer til følgjande kurs ved UiB: MAT111, MAT112, MAT121, STAT110, STAT111 og eitt av kursa STAT210/STAT220. (Sjå studentportal.uib.no for detaljar.)Studiepoeng


120 Studiepoeng

Be om gratis info
Masterprogram i statistikk - Matematisk statistikk hos Universitet i Bergen
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Universitet i Bergen vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere