Kurs: Innføring i visuell inspeksjon
Kiwa Teknologisk Institutt as