Oversikt over alle kurs innen Mediefag

Velg Kategori

Fant 7 kurs!

Årsstudium i medievitskap

Bergen 1 år 0 kr
Medievitskap tek sikte på ein systematisk analyse og omtale av medie-institusjonane, av forholdet mellom publikum og medieinnhald, og mellom medier og samfunnet. Les mer

Bachelorprogram i nye medier

Bergen 3 år 0 kr
Bachelorstudiet i nye medier skal kvalifisere for teoretisk reflektert og praktisk skapande formidlingsverksemd ved hjelp av nye digitale, nettverksbaserte medier. Les mer

Mediefag, årsstudium

Kristiansand 1 år 0 kr
Dette er et praktisk orientert studium innen feltet kommunikasjons- og mediefag. Det er innrettet mot å gi praktiske ferdigheter, refleksjon og kreativitet i arbeid med ... Les mer

Norsk og medier - bachelor

Kristiansand 3 år 0 kr
Studiet gir en innføring i norsk og nordisk språk og litteratur i et bredt kulturelt perspektiv. Les mer

Kommunikasjon, årsstudium

Kristiansand 1 år 0 kr
Dette er et humanistisk vinklet studium innen tekst, medier og kommunikasjon. Det skal utvikle både teoretisk og praktisk kompetanse. Les mer

Kommunikasjon, bachelorprogram

Kristiansand 3 år 0 kr
Dette er et humanistisk vinklet studium innen tekst, medier og kommunikasjon. Det skal utvikle både teoretisk og praktisk kompetanse. Les mer

Mediefag - årsstudium

Kristiansand 1 år 0 kr
Studiet skal gi praktiske ferdigheter, erfaring og refleksjon omkring pedagogisk arbeid med og om medier og IKT. Les mer