Universitet: Årsstudium i medievitskap

Universitet i Bergen

Klasserom1 årHeltidUniversitet
Start Sted Språk
Ta kontakt Bergen Norsk 

Massemedier er blitt stadig viktigare, og samfunnet vårt blir ofte omtala som informasjons-samfunnet. Medievitskap tek sikte på ein systematisk analyse og omtale av medie-institusjonane, av forholdet mellom publikum og medieinnhald, og mellom medier og samfunnet. Medier speler ei viktig rolle i den offentlege meiningsdanninga, men også i danninga av identiteten vår, i måten vi forstår oss sjølve på. Mediene overskrir nasjonale grenser og er såleis sentrale aktørar i ulike transnasjonale moderniseringsprosessar. Men massemediene går også over tradisjonelle sosiale skiljelinjer. Dette reiser spørsmål om forholdet mellom elite- og massekultur og den rolla medier speler i endringar av smak og kvalitet.

Gjennom eit årsstudium i medievitskap vil du få kjennskap til dei historiske og samfunnsmessige vilkåra som mediene har, kva for funksjonar dei har når vi ser dei i eit heilskapleg perspektiv, og dei særskilde eigenskapane som enkelte medium har. Studiet kombinerer både samfunnsvitskaplege og humanvitskaplege perspektiv.

Oppbygging

Eit årsstudium i medievitskap omfattar 60 studiepoeng. Det er to måtar ein kan gjennomføre studiet på: Med examen philosophicum og innføringsemne (alternativ 1) eller utan (alternativ 2). Alternativ 1 gir 20 studiepoeng med medievitskaplege innføringsemne (pluss ex.phil.) og 30 studiepoeng fordjuping i medievitskaplege emne. Alternativ 2 gir 60 studiepoeng medievitskapleg fordjuping.

 

ALTERNATIV 1:

 

1.semester:

- EXPHIL

- MEVI100

- MEVI105

 

2. semester

-MEVI101

-MEVI102

 

ALTERNATIV 2:

 

1.semester:

-MEVI103

-MEVI104

 

2. semester

-MEVI101

-MEVI102

 

Sjå studentportal.uib.no/studietilbod/sv for meir informasjon om dei ulike emna.

Målgruppe

Årsstudium er eit søknadsalternativ for deg som berre har tenkt å studere fag ved Universitetet i Bergen i eitt år og som ikkje har planar om å ta ein grad. Årsstudiet kan også vere eit alternativ for deg som ønskjer å studerenokre fagemne for å supplere ei allereie påbegynt utdanning.

Vidare studium

Eit årsstudium i medievitskap gir ei grunnleggjande innføring i fagets kjerneområde. Eit fullført årsstudium kan byggast ut og inngå i ein bachelorgrad i medievitskap, noko som igjen gir grunnlag for å søkje opptak til masterstudiet i medievitskap. Årsstudiet kan også vere eit supplement til andre allereie avslutta studium.Forkunnskaper


Generell studiekompetanse eller realkompetanseStudiepoeng


60 Studiepoeng

Be om gratis info
Årsstudium i medievitskap hos Universitet i Bergen
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Universitet i Bergen vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere