Oversikt over relevante kurs innen Mediefag i Bergen

Velg Kategori

Fant 2 kurs!

Årsstudium i medievitskap

Bergen 1 år 0 kr
Medievitskap tek sikte på ein systematisk analyse og omtale av medie-institusjonane, av forholdet mellom publikum og medieinnhald, og mellom medier og samfunnet. Les mer

Bachelorprogram i nye medier

Bergen 3 år 0 kr
Bachelorstudiet i nye medier skal kvalifisere for teoretisk reflektert og praktisk skapande formidlingsverksemd ved hjelp av nye digitale, nettverksbaserte medier. Les mer