Universitet: Kommunikasjon, bachelorprogram


Klasserom3 årHeltidUniversitet
Start Sted Språk
Ta kontakt Kristiansand NorskTeori og arbeidsmetoder sikter mot å bevisstgjøre studentene som reflekterte brukere og kreative produsenter av tekst og informasjon innen ulike sjangrer.

 

Tekstbasert formidling står sentralt i studiet, men studentene arbeider praktisk med både trykte medier, nettbaserte medier og lyd- og bildemedier. I studiet ses verbal og visuell kommunikasjon i sammenheng, liksom kunnskaper om tekstsjangrer ses i sammenheng med kunnskaper om medienes teknologi og virkemåte. Målet er at studentene skal utvikle kompetanse både på innholdssiden og kanalsiden, slik at de kritisk og reflektert kan gjennomføre en formidlingsprosess fra idéstadium til ferdig medieprodukt. Studiet skal også gi studentene en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid.

 

Programmet har 100 poeng fordypning. Sju av de ti emnene som utgjør fordypningen, er på nivå 1, mens tre av emnene (til sammen 30 studiepoeng) er på nivå 2, dvs. at de bygger på mer grunnleggende emner fra første studieår.

 

Studentene kan i valgdelen i programmet velge flere emner i kommunikasjonsfag, men programmet kan også gi plass for språkfag, samfunnsfag, kunstfag eller bibliotekfag. I tillegg kan emner eller studier innen andre relevante fagområder godkjennes etter søknad. I valgdelen må minst 30 studiepoeng utgjøre en sammenhengende faglig enhet.

 

 

Læringsutbytte

Etter endt studium skal studentene
- ha kunnskap om hvordan tekster og medier kan benyttes i ulike typer kommunikasjonsprosesser
- ha innsikt i medienes rolle i samfunnet
- kunne analysere og sammenlikne aktuelle kommunikasjonssituasjoner og -hendelser
- kunne utvise et kritisk og kreativt skjønn i forhold til egne og andres kommunikative handlinger
- kunne gjennomføre formidlingsprosjekter fra idestadium til ferdig tekstprodukt innen flere ulike medier
- ha innsikt i språklige, mediale og sosiale premisser for vellykket kommunikasjon
- ha tilegnet seg en forståelse for hva som kjennetegner relevant og aktuell FoU-virksomhet på feltet.

 

 

Arbeidsformer

I sammensetningen av emner er det lagt vekt på at det i hvert semester skal tilbys varierte arbeidsformer og problemstillinger. I undervisningsopplegget kombineres forelesninger, seminar, gruppearbeid og individuelle oppgaver. Undervisningen er basert på aktuell forskning.

  

  

Vurderingsformer

Eksamensformene i de enkelte emnene vil være varierte, og kan blant annet omfatte skriftlige skoleeksamener, gruppeeksamener, individuelle hjemmeeksamener, prosjektoppgaver, kortsvarsprøver og mappeinnleveringer. Eksamensformene for det enkelte emnet fremgår av emnebeskrivelsen.

  

  

Studentutveksling

Et eventuelt utvekslingsopphold (30-60 stp) kan innpasses i studieforløpet i enten ett av eller begge de to siste semestrene.

  

  

Vilkår for å gå videre i studiet

For å gå videre til påbyggingsdelen (nivå 2), må studentene ha avlagt minst 40 studiepoeng på grunnivået (nivå 1). For å melde seg opp til eksamen i emnet KOM201-1 Diskursanalyse, må emnet NO-100-1 Tekst og tolkning (eller tilsvarende) være bestått. For å melde seg opp til eksamen i emnet KOM200-1 Medieproduksjon 2, må minst ett av emnene KOM100-1 Praktisk formidling / KOM104-1 Skrift og bilde eller KOM103-2 Digital formidling (eller tilsvarende) være bestått.

  

  

Yrkesmuligheter og videre utdanning

Studiet kan kvalifisere for opptak til en rekke masterstudier: kommunikasjonsfag, mediefag, språkfag, kulturfag, journalistikkfag, avhengig av emnesammensetningen og breddeenheten man velger og de ulike masterstudienes spesifikke opptakskrav. Ved å ta 30 studiepoeng med emner fra nordisk litteratur (100-nivå) i valgdelen, kan en komme inn på masterstudiet i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Agder.

 

Programmet sikter mot alle profesjoner der kommunikasjon og formidling gjennom ulike medier inngår. Aktuelle yrkesområder er offentlig og privat informasjonsvirksomhet, kommunikasjonsrådgivning, journalistikk og annen medievirksomhet, samt undervisning.

 

 

Fører til grad

Bachelor i kommunikasjon.

 

 

Andre opplysninger

Overgangsordning
Eksamen fra hele eller deler av årsstudiet i Språk, kommunikasjon og teknologi kan inngå i bachelorgraden i kommunikasjon etter søknad. Nordisk årsstudium eller studier innen medier og kommunikasjon vil kunne gi fritak for deler av programmet, avhengig av tidligere eksamener og pensa. Kontakt fakultetet for nærmere informasjon.

Studenter som velger å ta examen philosophicum og examen facultatum på Lesbos, må ta kontakt med studieveileder for å få justert utdanningsplanen.Forkunnskaper


Det er en forutsetning at man har interesse for språk, tekst og praktisk kommunikasjon. Studiet tar sikte på å nå en bred målgruppe studenter som ønsker å styrke sin kompetanse innen språklig formidling og mediebasert kommunikasjon, teoretisk så vel som praktisk.Studiepoeng


180

Be om gratis info
Kommunikasjon, bachelorprogram hos Universitetet i Agder
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Universitetet i Agder vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere