Universitet: Masterprogram i medievitskap

Universitet i Bergen

KlasseromHeltidUniversitet
Start Sted Språk
Ta kontakt Bergen NorskSiktemålet med masterprogrammet er å styrkje studentane sine historiske og teoretiske kunnskapar, analytiske evner og kritiske kompetanse i forhold til medium og kommunikasjon som sosiale og kulturelle fenomen. Vidare skal studiet fremje forståing for samspelet mellom kulturhistoriske, økonomiske og teknologiske forhold og deira innverknad på medie- og kulturproduksjon, estetikken og dei kulturelle formene til media og samvirket mellom media og andre samfunnsinstitusjonar.

Oppbygging av studiet

Masterprogrammet er toårig og er sett saman av to delar: ein kursdel og ei masteroppgåve. Kvart semester tilbyr instituttet eit kurs i masteroppgåveskriving. Dei andre kursa er fordelte på fire emneområde: (1) Institusjons- og produksjonsstudiar, (2) Tekstteori og -analyse, (3) Publikums- og resepsjonsstudiar og (4) Media og kultur. Du skal velje tre slike kurs, og desse kursa skal dekkje minst to av emneområda.

 

Eit masterprogram i medievitskap kan sjå slik ut:

 

1. sINFOMEVI300 - Prosjektarbeid og forskingsdesign
Valemne15 sp

15 sp2. sValemne
Valemne15 sp

15 sp3. og 4. sMEVI350 - Masteroppgåve60 sp

s= semester sp= studiepoeng

Masteroppgåve

Den sentrale delen av masterprogrammet er det sjølvstendige arbeidet med ei masteroppgåve. Masteroppgåva skal kunne gjennomførast i løpet av eitt år.

Yrkesvegar

Ein mastergrad i medievitskap kvalifiserer for forsking og undervisning, og for arbeid i medie-, kultur- og informasjonssektoren.

Opptaksgrunnlag

Bachelor-/cand.mag.-grad med godkjend spesialisering/fordjuping (80-90 studiepoeng/1 12 års studium) i medievitskap. I den seinare tida er det blitt gitt direkte opptak til masterprogrammet i medievitskap for studentar med tilstrekkeleg spesialisering/fordjuping i medievitskap, for eksempel frå NTNU, Høgskolen i Volda, Høgskolen i Oslo eller Høgskolen i Stavanger. Vi understrekar at godkjenninga kan vere avhengig av studieretninga/emnet, slik at det framleis blir kravd individuelle søknader. Mediestudium frå andre institusjonar har gitt innpassing mot at studenten tek eitt eller to emne på 200-nivå i medievitskap. Kravet om individuell søknad gjeld også herForkunnskaper


Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget. Gjennomsnitt for dei to siste opptaka har vært 31,7 konkurransepoeng. Sjå studere.uib.no/master-sv for utrekning av konkurransepoengStudiepoeng


120 Studiepoeng

Be om gratis info
Masterprogram i medievitskap hos Universitet i Bergen
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Universitet i Bergen vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere