Oversikt over relevante kurs innen Pedagogikk utdanning i Kristiansand

Velg Kategori

Fant 11 kurs!
Sorter på søkerangering, Kursnavn, pris

Pedagogikk

Kombinert klasserom og nettbasert Hele landet 9 500 kr
Hvordan motiverer du andre til å yte ekstra på jobben eller i en fotballkamp? Hvorfor lykkes noen bedrifter bedre med å gjennomføre endringer enn andre? Svaret er ped... Les mer

Pedagogikk - årsstudium

Kristiansand 1 år 0 kr
Årsstudiet i pedagogikk er beregnet for studenter som vil ta pedagogikk som frittstående studium. Les mer

Pedagogikk påbygging, deltid

Kristiansand 1 år 0 kr
Påbyggingsstudiet i pedagogikk består av utvalgte emner fra tredje og fjerde semester i bachelorstudiet i pedagogikk der begreper som didaktikk og danning i en profesjo... Les mer

Pedagogikk, årsstudium

Kristiansand 1 år 0 kr
Årsstudiet i pedagogikk består av utvalgte emner fra de tre første semestrene i bachelorstudiet i pedagogikk. Det er mulig å søke opptak på enkeltemner (se enkelte... Les mer

Veiledningspedagogikk 2

Kristiansand 1 år 0 kr
Gjennom studiet skal studentene videreutvikle sin veiledningspraksis og sin analytiske evne og får grundigere kjennskap til fagområdet. Les mer

Pedagogikk - master

Kristiansand 2 år 0 kr
Masterstudiet i pedagogikk skal styrke denn pedagogisk-didaktiske kompetansen og består av emner som inneholder både pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger... Les mer

Pedagogikk - bachelor

Kristiansand 3 år 0 kr
Pedagogikk er beregnet på studenter som ønsker å arbeide med kompetanseutvikling. Les mer

Pedagogikk, bachelorprogram

Kristiansand 3 år 0 kr
Bachelorprogrammet i pedagogikk har en klar didaktisk profil og studentene vil i løpet av studiet få innføring og trening i pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid. Les mer

Praktisk-pedagogisk utd. (PPU) for yrkesfaglærere - påbygging

Kristiansand 1 år 0 kr
Studiet bygger på fagstudier fra universitet og høgskoler eller yrkesfaglig bakgrunn. Les mer

Pedagogikk masterprogram

Kristiansand 2 år 0 kr
Mastergradsstudiet i pedagogikk har et fokus på undervisning - og læring. Det didaktiske fokus vil prege alle studiets emneområder enten disse omtales som pedagogiske ... Les mer

Pedagogikk - påbygging

Kristiansand 1 semester 0 kr
Pedagogikk/spesialpedagogikk/didaktikk eller fullført obligatorisk del av allmennlærerutdanningen. Les mer