Universitet: Pedagogikk masterprogram


Klasserom2 årHeltidUniversitet
Start Sted Språk
Ta kontakt Kristiansand NorskDe to første semestrene er felles for alle. Her vil man integrere pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger og perspektiver. I tredje semester vil det gis to fordypninger, en i didaktikk og en i spesialpedagogikk. Det siste semesteret vil gå med til oppgaveskriving.

 

Læringsutbytte

Etter fullføring av studiet skal studentene
- være i stand til å foreta selvstendige analyser og vurderinger av undervisnings- og læringsmessige problemstillinger i ulike institusjonelle og samfunnsmessige kontekster.
- kunne beskrive ulike vitenskapsteoretiske perspektiver og vurdere deres relevans for pedagogisk forskning
- ha tilstrekkelig metodologisk kunnskap til å kunne utarbeide et didaktisk relevant
forskningsdesign
- kunne kritisk analysere og ta stilling til etiske problemstillinger i pedagogisk forskning og
praksis
- vise kreativitet og nytenkning i forhold til å se sammenhenger og trekke linjer på tvers av
kunnskapsområder for slik å kunne være bedre i stand til å løse komplekse pedagogiske problemstillinger

 

 

Arbeidsformer

Undervisningen vil hovedsakelig gjennomføres ved hjelp av forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Det forutsettes at rundt halvdelen av den normerte arbeidstiden brukes på arbeid i grupper eller i selvstendige kollokviegrupper. Vurderingsformene vil variere i lys av de ulike emners egenart og tematikk, blant annet som hjemmeoppgaver, essays, gruppeoppgaver, kortsvaroppgaver, prosjektoppgaver, presentasjoner - utført enten individuelt eller i gruppe.

 

 

Vurderingsformer

Semesteroppgave i grupper, muntlig eksamen, individuell hjemmeeksamen, individuell semesteroppgaver, samt presentasjon av et feltstudie, en film eller en roman.

 

 

Studentutveksling

Det legges til rette for studieopphold i utlandet etter nærmere avtale med instituttet.

 

 

Yrkesmuligheter og videre utdanning

Med avsluttet mastergradsutdannelse skal studenten kunne fortsette enten med en dr.gradsutdanning eller gå direkte inn i profesjonspraktiske områder, som for eksempel utdanningsadministrasjon, didaktisk planlegging og evaluering, læremiddelutvikling, PPT og spesialundervisning, kompetanseutvikling og opplæring i bedrifter og organisasjoner mm.

 

 

Fører til grad

Mastergrad i pedagogikkForkunnskaper


Lærerutdanning (allmennlærer-, førskolelærer-, og praktisk-pedagogisk utdanning) eller fullført tre år av fireårig lærerutdanning eller cand.mag.grad med mellomfag i pedagogikk/spesialpedagogikk eller bachelorgrad (180 studiepoeng) med fordypning på minst 80 studiepoeng (hvorav minst 20 studiepoeng er på påbyggingsnivå) i pedagogikk/spesialpedagogikk.
Søkere med tilsvarende kompetanse kan tas opp etter individuell vurdering.Studiepoeng


120Målgruppe


Målgruppen for studiet er utdannede lærere, lærerstudenter med bachelorgrad, andre studenter med bachelorutdanning i pedagogikk/spesialpedagogikk samt studerende og yrkesutøvere med annen relevant bakgrunn, som ønsker å videreutvikle sin pedagogisk-didaktiske kompetanse.

Be om gratis info
Pedagogikk masterprogram hos Universitetet i Agder
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Universitetet i Agder vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere