Høgskole: Bachelor i Pedagogikk (nettstudium)


NettstudierDeltidHeltidHøgskoleNorsk
Klikk på ....Les mer/Påmelding... for å finne ut om dette kurset passer deg. Du kan begynne når du ønsker.

Bachelor i pedagogikk gir en innføring i grunnleggende teorier om læring og undervisning og en introduksjon til ulike dagsaktuelle temaer innen pedagogikken. 

Innføringen i grunnleggende teorier om læring og undervisning er felles for alle bachelorstudier i pedagogikk i Norge. Valget av dagsaktuelle emner og sammensetningen av disse er unik for Høyskolen Kristiania og består av digitalisering, kreativitet, innovasjon, gruppeprosesser, og flerkulturell pedagogikk. Graden avsluttes med bacheloroppgaven. Vi vil innenfor de ulike delene av graden tilstrebe å trekke inn det nyeste innen forskning om læring og undervisning i utdanning og arbeidsliv.

Læringsmål

Etter endt studium skal du kjenne til grunnleggende teoretiske tilnærminger innenfor læring og undervisning i utdanning og arbeidsliv. Videre har du innsikt i hvordan digitale ressurser blir benyttet innenfor disse sektorene, og kjenner til kriterier for god praksis nasjonalt og internasjonalt. Til sist skal du ha grunnleggende kunnskap om både kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelig metoder, og kunne skrive kortere akademiske tekster. 

Jobbmuligheter

Studentene som fullfører en grad i pedagogikk, fyller langt flere roller i arbeidslivet enn de man tradisjonelt finner innen utdanning. Relevante jobber kan være: innen ungdomsarbeid, innen kreative prosessorienterte yrker, innen offentlig forvaltning, og i personalorienterte eller etter- og videreutdanningsrettede stillinger i små eller store bedrifter. Forkunnskaper


Opptakskrav:

Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse.Studiepoeng


180 Søknad 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere