Oversikt over relevante kurs innen Pedagogikk i Trondheim

Velg Kategori

Fant 23 kurs!
Sorter på søkerangering, Kursnavn, pris

Sakkyndig vurdering og forvaltning

Trondheim 15 000 kr
Kurset inngår i det erfaringsbaserte masterprogrammet i pedagogisk- psykologisk rådgivning, men ka... Les mer

Læringsmiljø og gruppeledelse modul 2 (SEVU-PPT)

Trondheim 0 kr
Dette studiet gir en fordypning i læringsmiljø og gruppe-/klasseledelse med fokus på relasjonell ... Les mer

Rådgiving og veiledning for PPT modul 2 (SEVU - PPT)

Trondheim 0 kr
Studiet rådgivning og veiledning, modul 2 legger vekt på kommunikasjons og samspill i profesjonell... Les mer

Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift i opplæringen

Trondheim 20 000 kr
Kurset gir grunnleggende innsikt i pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift. Kurset gir e... Les mer

Take Credit! Del II - Ordinær - studieplan A

Trondheim 13 500 kr
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller... Les mer

Tvang og makt i skolen

Hele landet 6 timer 1 000 kr
Gjennomgang av gjeldende lover som regulerer bruk av tvang og makt i skolen. Forebygging av bruk av tvang og makt i skolen Les mer

Digital kompetanse og synshemning

Trondheim 20 000 kr
Det er en pågående digital revolusjon i skolen. Med dette kurset vil vi gi deg kunnskap og ferdigh... Les mer

Masteroppgave i pedagogisk psykologisk rådgivning

Trondheim 25 000 kr
Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal du vise evne til å gjennomføre et forskningsarbeid ut fra... Les mer

Rådgiving og veiledning for PPT modul 1 (SEVU-PPT)

Trondheim 12 000 kr
Studiet rådgivning og veiledning, modul 1 legger vekt på veiledning og rådgivning i et samfunn i ... Les mer

Læringsmiljø og gruppeledelse modul 1 (SEVU-PPT)

Trondheim 10 000 kr
Dette studiet vil gi deg teoretisk og forskningsbasert kunnskap om gruppeledelse og læringsmiljø i... Les mer

Tvang og makt i skolen

Kristiansand 6 timer 1 500 kr
Trenger du å lære mer om tema tvang og makt i skolen? Gjennomgang av gjeldende lover og regler og fokus på forebyggende faktorer. Les mer

Take Credit! Del II - Spesialisering for lærere - studieplan B

Trondheim 13 500 kr
Take Credit! Del II går over to semester. Du kan ta Take Credit! Del I og Del II hver for seg eller... Les mer

Pedagogikk

Kombinert klasserom og nettbasert Hele landet 9 500 kr
Hvordan motiverer du andre til å yte ekstra på jobben eller i en fotballkamp? Hvorfor lykkes noen bedrifter bedre med å gjennomføre endringer enn andre? Svaret er ped... Les mer

Take Credit! Del III - Språk og samfunn

Trondheim 5 500 kr
Kurset dekker en rekke problemstillinger knyttet til språk og samfunn.I ettspråklige kontekst... Les mer

Lederutdanning for PPT (SEVU-PPT)

Trondheim 0 kr
Studietilbudet er på 30 studiepoeng og går over tre semestre.Lederopplæringen er spesielt ti... Les mer