Kurs: Praktisk opplæring i privatøkonomisk regnskap
Jesper Hansen