Kurs: Masteroppgave i barn og unges psykiske helse


KlasseromDeltidKurs
Start Sted Språk
05.01.17 Trondheim Norsk
Søknad / InformasjonMasteroppgaven i barn og ungdoms psykiske helse skal formidle ny kunnskap til feltet. Å arbeide med en slik oppgave er både utfordrende og givende, men gjøres i samspill med veileder. En bestått masteroppgave er et bevis på at man har oppnådd høy kompetanse innenfor feltet.

Masteroppgaven skal være en selvstendig vitenskapelig avhandling med en problemstilling knyttet til et tema innenfor arbeidet med barn og unges psykiske helse. 

Det blir gitt veiledning underveis av en oppnevnt fagperson som sikrer at studenten får råd om litteratur, praktiske råd om datainnsamling, struktur på avhandlingen og at forskningsetiske retningslinjer følges.

Omfanget av veiledningen skal være inntil 40 timer. Dette omfatter alt av ansattes arbeid i forbindelse med oppgavene, dvs vurdering av utkast/forslag; lesetid; bistand med enkeltspørsmål og litteratur; tilrettelegging, f.eks. tilgang til materiale, evt. forskningsarbeid; veiledningstimer.

Arbeidet skal presenteres i en avhandling med et omfang og format som er spesifisert nærmere i Retningslinjer for masteroppgave i barn og unges psykiske helse. Vurderingen baserer seg på oppgavens kvalitet når det gjelder bruk og forståelse av relevant teori, forskningsdesign, diskusjon av resultater og resultatenes anvendbarhet, men skal sekundært ta hensyn til grad av selvstendighet eller samarbeid med andre om gjennomføring av oppgaven


Læringsmål

Kunnskaper:

Etter å ha fullført og bestått masteroppgaven skal studenten kunne:

  • utføre et selvstendig forskningsprosjekt.

Ferdigheter:

Etter å ha fullført og bestått masteroppgaven skal studenten kunne:

  • formulere en presis vitenskapelig problemstilling
  • teste og besvare en vitenskapelig problemstilling
  • bearbeide data fra en undersøkelse eller et eksperiment
  • beherske metoder og teknikker som er relevante for problemstillingen
  • presentere en problemstilling og diskutere resultatene ved bruk av relevant vitenskapelig litteratur og kildekritikk
  • beskrive et vitenskapelig arbeid i en ryddig og oversiktlig rapport (masteroppgaven)
  • formidle resultatene, både skriftlig og muntlig, med godt språk og presise formuleringer
  • systematisk og oversiktelig gjengi inngående kunnskap i masteroppgavens tema-område
  • vurdere og ivareta de spesielle hensynene til forskningsetikk og informert samtykke overfor barn og unge i forhold til psykisk helse. 
Generell kompetanse:
I masteroppgaven skal studentene vise at de har ervervet seg kunnskap om vitenskapsteori og metode, og viser dybdeforståelse i et faglig relevant tema.  

Tid og sted for veiledning avtales med veileder.Forkunnskaper


På grunn av at det vektlegges relevans for praksis i dette masterprogrammet, anbefales det at deltagerne arbeider med barn og unge og/eller familier med psykiske vansker. Dette er med på å sikre en aktiv integrering av teori og metoder i direkte arbeid med barn og unges psykiske helse.

Studiepoeng


45Be om gratis info
Masteroppgave i barn og unges psykiske helse hos NTNU VIDERE
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
NTNU VIDERE vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere