Psykologi
Psykisk helse
Aust-Agder
Du har valgt: Arendal
Nullstill
Filter
Ferdig

-

3 treff ( i Arendal ) i Psykisk helse

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Arendal Og 2 andre steder 2 år 0 kr
På forespørsel
På forespørsel
Studentene skal kvalifiseres til å initiere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid med barn og ungdom og dermed kunne utvikle bedre tjenester... [+]
Studentene skal kvalifiseres til å initiere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid med barn og ungdom og dermed kunne utvikle bedre tjenester for disse. Studentene skal lære å ta vare på barn og unges psykiske helse, styrke barn og unges muligheter for å mestre eget liv, lære verktøy som gjør at de kan arbeide mer systematisk og de skal få økt kompetanse til å delta i utviklingsprosjekter på eget arbeidssted. Studentene må jobbe 50 % av sin ordinære stilling under hele studiet.   Studiet retter seg spesielt mot ansatte som arbeider i:- barnehager- skoler (fra grunnskolen til videregående opplæring)- sosial- og helsetjenester- barnevern- politi- kultur og fritid   [-]
Les mer
Arendal Og 2 andre steder 2 år 0 kr
På forespørsel
På forespørsel
Studiet skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere for arbeid med mennesker som har psykiske lidelser. [+]
Studiet skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere for arbeid med mennesker som har psykiske lidelser. Studiet gir en teoretisk og klinisk utdanning i psykisk helsearbeid med en tverrfaglig fordypning i psykososialt arbeid. Videreutdanningen planlegges å kunne innpasses i masterprogrammet i psykisk helsearbeid.   [-]
Les mer
Arendal Og 2 andre steder 2 år 0 kr
På forespørsel
På forespørsel
Utdannelse gir helse- og sosialarbeidere i den kommunale helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten til forebyggende og helsefremmende arbeid som krever selvst... [+]
Studiet skal kvalifisere helse- og sosialarbeidere i den kommunale helse- og sosialtjenesten og spesialisthelsetjenesten til forebyggende og helsefremmende arbeid som krever selvstendig klinisk kompetanse i psykisk helsearbeid. Studiet kvalifiserer også til forsknings- og fagutviklingsarbeid i helse- og sosialtjenesten, vitenskapelige stillinger ved helse- og sosialfaglige utdanningsinstitusjoner og lederstillinger.   Studiet består av en profesjonsdel og en vitenskapelig del:   Profesjonsdelenbestår i 1. og 2. semester av obligatoriske emner:   Psykisk helsearbeid 1 og 2 (15 + 15 sp) Dialog og relasjonskunnskap (5 sp) Profesjonsdelen videreføres ved fordypning i teori og praksis. I fordypningsområdene i 2. semester har studentene valgmuligheter. De velger ett av følgende planlagte emner:   Brukerorienterte arbeids- og praksisformer (10 sp) Psykisk helse og nettverksarbeid (10 sp) Psykisk helse hos barn og unge (10 sp) I fordypningsområdene i 3. semester velger de ett av emnene: Møter med mennesker i krise (15 sp) Psykososialt arbeid med barn og unge (15 sp) Den vitenskapelige delen består av:   Vitenskapsfilosofi, metodelære og menneskesyn (10 sp) i 1. semester Anvendte forskningsmetoder, design og analyse (5 sp) i 2. semester Forskningspraksis og etikk (15 sp) i 3. semester (forberedelse til masteroppgaven) Masteroppgave (30 sp) i 4. semester Det tas forbehold om oppstart av alle valgemner.   Fullført studium gir mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier   [-]
Les mer