Høgskole: Bachelor i Administrasjon og ledelse - Autorisasjon for regnskapsførere


NettstudierDeltidHeltidHøgskoleNorsk
Klikk på ....Les mer/Påmelding... for å finne ut om dette kurset passer deg. Du kan begynne når du ønsker.

Bachelorgraden består av spesialiseringsfagene som kreves for å kunne søke om autorisasjon for regnskapsførere. Disse er presentert under fanen “kjernefag”. Studiet gir deg en solid utdannelse med flere jobbmuligheter, og tilbys i sin helhet som et nettstudium.

 

Studiet er fleksibelt ved gjennomføring, og gir deg analytisk trening og solid kompetanse innenfor administrasjon, ledelse, økonomi, regnskap, skatterett og rettslære. I tillegg til spesialiseringsfagene må du velge valgfag på 30 studiepoeng innen ett av våre spennende fagområder.

 

Studieporteføljen må bestå av minimum 150 studiepoeng kjernefag og 30 studiepoeng valgfag. Bachelorgraden består altså av 180 studiepoeng, og kan oppnås på følgende måter:

  • Du kan ta alle 180 studiepoengene på nett hos Høyskolen Kristiania Nettstudier, eller
  • Du kan innpasse inntil 120 studiepoeng av merkantile fag fra andre høyskoler, og ta de resterende studiepoeng hos Høyskolen Kristiania Nettstudier.

Dette kan være Høgskolekandidat eller deler av en Bachelorgrad.

 

Det må tas minimum 60 studiepoeng hos Høyskolen Kristiania Nettstudier.

En Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialiseringsfagene til autorisert regnskapsfører kvalifiserer til å søke opptak på vår Master of Business Administration eller andre mastergrader i økonomi og administrasjon.

 

Innpassing av tidligere utdanning
Dersom du tidligere har tatt økonomiske/administrative fag, kan du kanskje være nærmere målet om en bachelorgrad enn du trodde. Du kan nemlig søke om innpass for disse i bachelorgraden. Dersom du ønsker en vurdering av din tidligere utdanning, send oss din dokumentasjon med fagplaner og pensumlister til nettstudier@kristiania.no. Alle innpasninger vurderes individuelt.

Våre studieveiledere vil foreta en innpassvurdering og gi deg en tilbakemelding innen kort tid. Vi minner om at alle eksamensutskrifter og vitnemål må være stemplet og signert av den aktuelle høyskolen. 

 

Samarbeidsskole
Høyskolen Kristiania er vår samarbeidspartner for Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialiseringsfagene til autorisert regnskapsfører. De har fagansvaret og er ansvarlig for utstedelse av vitnemål etter fullført bachelorgrad.

For å få utstedt vitnemål i Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialisering som dekker autorisasjonskravet for regnskapsførere, må du ha fullført minst 60 studiepoeng av fag fra Høyskolen Kristiania. De merkantile fagene som kan velges inn i bachelorgraden hos Høyskolen Kristiania Nettstudier er fag fra Høyskolen Kristiania. Høyskolen Kristiania Nettstudier er ansvarlig for den pedagogiske tilretteleggingen av studiet.

 

Fagkombinasjon:
For å oppnå en Bachelor i administrasjon og ledelse med spesialiseringsfagene til autorisert regnskapsfører, må du bygge opp graden din med følgende portefølje:

  • 150 studiepoeng kjernefag
  • 30 studiepoeng valgfag innen ett valgfritt fagområde


Forkunnskaper


Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanseStudiepoeng


180 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere