Kurs: E-kurs: Anleggsmidler - Varige driftsmidler


Nettbasert kurs2 timerKursNorsk

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.


E-kurs: Anleggsmidler - Varige driftsmidler

For mange selskaper utgjør de varige driftsmidlene en vesentlig del av eiendelene. Ulike regnskapsmessige behandlinger gir muligheter for å påvirke både resultat og egenkapital.

I dette kurset ser vi nærmere på hva et driftsmiddel er, og hvordan det skal behandles i regnskapet. Vi ser på anskaffelseskost, og ulike vurderinger som gjøres i forbindelse med anskaffelsen og hvordan valg i denne fasen også påvirker den videre regnskapsmessige behandlingen. Videre ser vi nærmere på avskrivninger og ulike avskrivningsmetoder.

Endring av avskrivningsplan, dekomponering, vurderinger knyttet til vedlikehold og påkostning er også tema vi er innom. Kurset er et introduksjonskurs til varige driftsmidler, og er aktuelt for regnskapsførere, revisorer og andre som arbeider med varige driftsmidler.

Innhold

  • Introduksjon
  • Hva er varige driftsmidler
  • Anskaffelseskost
  • Avskrivning
  • Dekomponering
  • Endring i avskrivningsplan
  • Vedlikehold påkostning
  • Realisasjon
  • Avslutning

Autorisasjonstimer

2 timer innen fagområdet finansregnskap

Kursholder

Hans Olav Sekkeseter Søknad 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere