Kurs: Regnskaps- og skattemessige forskjeller


Klasserom1 dagKursNorsk
Start Sted Språk
08.12.16 Oslo Norsk
09.12.16 Oslo Norsk

Regnskaps- og skattemessige forskjeller

Få kontroll på skattekostnaden.

I dette kurset vil vi ha hovedfokus på utarbeidelse og forståelse av ligningsskjemaet «Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier». Du lærer hvordan du skal beregne skattekostnaden og kontrollere at skatteberegningen er riktig.

 

Ligningspapirer, beregning og kontroll av skattekostnaden

Vi tar utgangspunkt i skjema "midlertidige forskjeller" og gjennomgår regnskapsreglene og skattereglene for utvalgte poster. Gjennom oppgaveløsning og praktiske case beregner og forklarer vi forskjellene. Permanente forskjeller og deler av næringsoppgaven side 4 blir også gjennomgått.

 

Vi vil gjennom oppgaveløsning utarbeide skjema midlertidige forskjeller og kontrollere endring av forskjellene for utvalgte poster. Til slutt skal vi foreta en skatteberegning og kontrollere skattekostnaden. Krav til noteopplysninger om skatt vil også bli gjennomgått.

 

Etter dette kurset vil du ha en forståelse av sammenhengen mellom utsatt skatt/utsatt skattefordel, betalbar skatt og skattekostnaden, og hvorfor det er viktig å ha en kontroll og avstemming av årets endring i midlertidige forskjeller.

 

Uansett om du benytter et årsoppgjørsprogram eller ikke må du gjennomføre kontroller av at skjema og beregninger er blitt riktige. I oppgaveløsningene benyttes manuell utfylling av skjema.

Innhold

 • Hvorfor må vi beregne utsatt skatt/utsatt skattefordel? Sammenhengen mellom utsatt skatt/skattefordel, betalbar skatt og skattekostnad
 • Forskjellene mellom grunnleggende regnskapsprinsipper og skattelovens realisasjonsprinsipp
 • Regnskapsregler og skatteregler for følgende poster
  • Driftsmidler og gevinst og tapskonto
  • Langsiktige fordringer og gjeld i utenlandsk valuta
  • Tilvirkningskontrakter
  • Varelager
  • Utestående fordringer
  • Balanseførte leieavtaler
  • Finansielle instrumenter
  • Avsetninger
  • Andeler og aksjer
 • Kontroll av endring midlertidige forskjeller
 • Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel
 • Beregning av betalbar skatt og skattekostnad
 • Noteopplysninger vedrørende skatt
 • Oppgaveløsning:
  • Utfylling og kontroll av skjema midlertidige forskjeller
  • Sammenhengen mot næringsoppgaven side 4
  • Beregning av skattekostnaden

 

 

Autorisasjon

3 timer under fagområdet Finansregnskap

4 timer under fagområdet Skatt/avgift

 

Kursholder(e)

Elin Petersen og Jan Ove Gisvoldløkk

 

 

 Stedsbeskrivelse


Oslo: Bjørvika Konferansesenter ASForkunnskaper


Det forutsettes at du har noe kjennskap til årsregnskap og ligningspapir.Varighet


09.00-16.00Målgruppe


Regnskapsmedarbeidere, regnskapsførere, revisorer og andre som skal utarbeide eller kontrollere ligningspapir for regnskapspliktige. Det forutsettes at du har noe kjennskap til årsregnskap og ligningspapir. Søknad 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere