Kurs: Regnskapsføring av finansielle instrumenter


Nettbasert kursKursNorsk

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.
Noen finansielle instrumenter er enkle, mens andre er komplekse og risikofylte.


Kurset gir en innføring i de mest vanlige finansielle instrumentene, hvordan de virker og hvordan de skal finne veien inn i regnskapet. Finansielle instrumenter kan være så mangt; fordringer, aksjer, obligasjoner, opsjoner, valutaterminer, varederivater mv. Hvert instrument har sin egen måte å virke på, noen er mer kompliserte og sammensatte enn andre. Bruk av finansielle instrumenter kan ha ulike formål, samme type instrument kan anskaffes som sikringsinstrument eller i håp om kortsiktige kursgevinster. Vi følger utvalgte instrumenter ved ulike hendelser i sitt livsløp, fra bokføring til årsregnskapet.

 

Kurset har som mål å gi god forståelse for hvordan vanlige finansielle instrumenter virker samt god forståelse for kravene til regnskapsføring i regnskapsloven og NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser, samt relevante bestemmelser i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak. 
Kurset starter med å se på ulike typer finansielle instrumenter, hva som er typiske risiki i instrumentene og hvordan handel med instrumentene skjer. Deretter ser vi på regnskapsføring av instrumentene. Ulikhetene i instrumentene reiser en rekke problemstillinger. Her er noen eksempler på spørsmål som drøftes i kurset:
o Bank – er regnskapsføring av bankinnskudd alltid «rett frem»?
o Fordringer – hva er amortisert kost?
o Obligasjoner – hva med verdiendringer når hensikt er å holde til forfall?
o Aksjer – skal verdiendringer etter balansedagen hensyntas?
o Derivater – hva er forskjell på terminkurs og spotkurs?
o Gjeld – hvilken effekt har renteendring på fastrentelån?
o Sikring – når og hvordan regnskapsføres sikring?Stedsbeskrivelse


NettkursHotellinfo


Nettkurs
, . Nettkurs
Telefon: 23356900


 

Påmelding
Regnskapsføring av finansielle instrumenter hos Regnskap Norge
Start her
100% sikkert skjema
Tar ett minutt å fullføre
Hurtig respons

KAMPANJE!!!
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Regnskap Norge AS vil snart kontakte deg og bekrefte! 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere