Oversikt over relevante kurs innen Regnskapsanalyse i Hordaland

Velg Kategori

Fant 13 kurs!
Sorter på søkerangering, kursnavn, pris

Regnskapsanalyse og verdsetting

Kombinert klasserom og nettbasert Hele landet 1 semester 8 500 kr
Emnet Regnskapsanalyse og verdsetting gir kunnskap om, og gjør deg i stand til å avslutte, et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk. Les mer

Regnskapsføring 2 - sammenhenger og oppbygning

Oslo 2 dager 6 700 kr
Dette 2-dagerskurset gir deg oversikt over sammenhenger i regnskapsføringen, og du får full gjennomgang av sentrale områder for regnskapets oppbygning. Les mer

Kontroll og avstemming av regnskapet

Oslo Trondheim Bergen 2 dager 6 700 kr
Bli bedre på kontroll og avstemminger. Hvordan bør kontroller og avstemminger gjennomføres, og hvorfor er avstemmingsarbeid viktig? Les mer

Regnskapskonsulent

Bergen Trondheim Oslo 1 år 96 500 kr
Utdanningen gjør deg kvalifisert til jobb innenfor regnskap og økonomiarbeid i privat og offentlig sektor. Les mer

Regnskapsanalyse - nøkkeltallsanalyser

Oslo 2 dager 6 700 kr
Bli en bedre regnskapsanalytiker. Lær hvordan du effektivt kan bruke regnskapet og regnskapstallene som et viktig styringsverktøy for din bedrift. Les mer

Regnskapsføring 1 - grunnleggende

Oslo Bergen Trondheim 2 dager 6 700 kr
Ny som regnskapsmedarbeider? Med vårt 2-dagerskurs tar du de første skritt på veien mot å bli en selvstendig regnskapsmedarbeider.. Les mer

Regnskapsmedarbeider

Trondheim Oslo 1 semester 56 700 kr
Regnskapsmedarbeider er en kort praktisk utdanning med høy kvalitet som kvalifiserer for arbeid med økonomi- og regnskapsfunksjonen i det moderne næringslivet. Les mer

Styreseminar nr.4 - Økonomi, regnskap, finansielle emner for styret

Oslo Bergen Hamar Tromsø Og 5 andre steder 1 dag 4 400 kr
Styreseminar nr. 4 av 4 heldags styreseminarer i IBU's StyreModul 1 - Økonomi, regnskap og finansielle emner Deltakere som gjennomfører alle fire styreseminarene i IBU... Les mer

BED102D Investering

Bergen 1 semester 0 kr
Kurset har som målsetning å gi deltakerne en relativt bred, men samtidig utførlig, innsikt i bedriftens investeringsbeslutninger. Både hovedspørsmål og detaljer vek... Les mer

Master i regnskap og revisjon

Bergen 2 år 0 kr
Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) er et toårig profesjonsstudium for de som planlegger en karriere innenfor revisjon, i advokatfirma, som konsulent, controller,... Les mer

REG103D Regnskapslovgiving og -praksis

Bergen 1 semester 0 kr
Kursets siktemål er å gjøre deltakerne fortrolige med sentrale lover og regler for regnskapsføring samt å utvikle ferdigheter i å utarbeide finansregnskap Les mer

BED100D Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap

Bergen 1 semester 0 kr
Deltakerne på kurset skal lære om regnskapsregistrering og avslutning av et finansregnskap. Det blir lagt stor vekt på innlæring av sentrale bedrifts-økonomiske begr... Les mer

PhD Doktorgrad - Accounting

Bergen 3 år 0 kr
The PhD program in accounting includes the research areas of financial accounting, auditing and management accounting. The Department of Accounting, Auditing and Law aim... Les mer