Kurs: Regnskapsanalyse - nøkkeltallsanalyser


Klasserom2 dagerKursNorsk
Start Sted Språk
10.05.17 Oslo Norsk

Regnskapsanalyse - nøkkeltallsanalyser

Bli en bedre regnskapsanalytiker. Lær hvordan du effektivt kan bruke regnskapet og regnskapstallene som et viktig styringsverktøy for din bedrift.

 

Hvordan fatte gode beslutninger basert på regnskapet?

Lær å hente ut informasjon om lønnsomhet og finansiell situasjon for å se muligheter og faresignaler, og for å fatte riktige beslutninger. Er du regnskapsfører kan du lære hvordan du på best mulig måte legger til rette for at dine kunder kan bruke regnskapet som styringsverktøy.

Dette 2-dagerskurset har som mål å vise kursdeltakerne at et ajourholdt regnskap kan være et nyttig styringsverktøy også i den løpende driften. Her lærer du hvordan du bryter ned regnskapstallene og utarbeider analyser som kan benyttes i løpende oppfølging.

Du får praktiske tips til hvordan man kan bedre likviditeten, og hvilke tiltak som kan settes inn for å bedre finansieringsstrukturen. Vet du hvor stor betydning kredittid har for bedriftens likviditet? Hva utgjør det om man klarer å senke kredittid fra 20 til 15 dager?

Innhold

  • Generell regnskapsforståelse
  • Regnskapsprinsipper
  • Lønnsomhetsanalyser
  • Analyse av bedriftens finansielle situasjon - likviditet, finansiering og arbeidskapital
  • Viktige nøkkeltall vedrørende resultat og balanse
  • Andre forhold som må tas hensyn til i analysen av et regnskap
  • Hvordan oppdage faresignaler i virksomheten ved hjelp av analyse av resultat og balanse?
  • Regnskapsmessig og skattemessig behandling av varige driftsmidler

 


Autorisasjon

14 timer under fagområdet Finansregnskap.

 

Kursholder(e)

Håkon Solheim

 Stedsbeskrivelse


Oslo: Scandic Victoria

 Varighet


09.00-16.00 begge dagerMålgruppe


Kurset er et innførings- og oppfriskningskurs for alle som må forholde seg til finansiell informasjon. Søknad 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere