Kurs: Psykodynamisk tenking og forståelse (15 studiepoeng)
Universitetet i Stavanger