Oversikt over relevante kurs innen Religion i Oslo

Velg Kategori

Fant 21 kurs!
Sorter på søkerangering, Kursnavn, pris

Religion og etikk

Drammen 6 950 kr
Religion og etikk er et fellesfag innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram. Les mer

Ungdom, kultur og tro (UKT)

Oslo 3 år 0 kr
Hva vil det si å være ung i dag? Hva preger ungdomstiden som livsfase? Hvordan kommuniserer kirken med ungdom? Les mer

Buddhisme i vår tid

Oslo 1 time 50 kr
Meditasjon og foredrag om buddhisme i vår tid Les mer

Mastergrad i Klinisk sjelesorg

Oslo 5 år 0 kr
Studiet gir kompetanse for stillinger som stiller særskilte krav til sjelesorgfaglig kompetanse. Les mer

Disiplinbasert master i Diakoni

Oslo 2 år 0 kr
Lurer du på hvordan evangeliet kan leves ut i handling? Ønsker du å lære om hvordan mennesker i utsatte livssituasjoner kan møtes med omsorg og respekt? Les mer

Kristendomskunnskap/ RLE

Oslo 3 år 0 kr
Studiet gir studenten grundig kunnskap om Bibelen og om kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning. Les mer

Bachelor i teologi og misjon

Oslo 3 år 2 700 kr
Hvis du har et ønske om å gå inn i misjonstjeneste, vil den treårige misjonærutdanningen gi deg en god basis. Les mer

Master i Teologi

Oslo 5 år 0 kr
Master i teologi er et toårig studium med teologiske fag og grunnspråk. Her skaffer du deg unik innsikt i enkelte grener av teologien. Les mer

Erfaringsbasert master i RLE/ Religion og etikk

Oslo 3 år 0 kr
Studiet gir fordypet innsikt på sentrale områder innen ulike fag- og forskningsfelt som er relevant for religions- og livssynsundervisning i grunnskole og videregående... Les mer

Bachelor i Teologi

Oslo 3 år 0 kr
Vil du studere teologiske fag? Har du tilhørighet til et luthersk, metodistisk, katolsk eller pentekostalt kirkesamfunn? Les mer

Teologi

Oslo 3 år 0 kr
Ønsker du å fordype deg i teologi og kristendom? Du har mulighet til å studere teologi i rammen av ulike kirkelige tradisjoner Les mer

Årsstudium i Kristendomskunnskap/ RLE

Oslo 1 år 0 kr
Dette årsstudiet gir grunnleggende innføring i religion og livssyn, med hovedvekt på kristendommen. Les mer

Disiplinbasert master i Kirkelig undervisning (kateket)

Oslo 2 år 0 kr
En kateket leder kirkens undervisningsarbeid. Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har vitalisert opplæringsfeltet og har skapt et stort behov for kvalifiserte und... Les mer

Religion, Society and Global Issues

Oslo 2 år 0 kr
This Master’s programme aims at providing insights into and knowledge of various relationships between religion and society in an increasingly global and multicultural ... Les mer

Mastergrad i diakoni

Oslo 2 år 0 kr
En master i diakoni er relevant for en rekke ulike stillinger innenfor kirke og samfunnsliv. Les mer