Oversikt over relevante kurs innen Religion i Oslo

Velg Kategori

Fant 21 kurs!
Sorter på søkerangering, kursnavn, pris

Religion og etikk

Sandnes 6 950 kr
Religion og etikk er et fellesfag innenfor studiespesialiserende utdanningsprogram. Les mer

Disiplinbasert master i Kirkelig undervisning (kateket)

Oslo 2 år 0 kr
En kateket leder kirkens undervisningsarbeid. Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har vitalisert opplæringsfeltet og har skapt et stort behov for kvalifiserte und... Les mer

Bli en disippel

Oslo 1 år 6 000 kr
Gjør deg klar for en annerledes skoleuke! FBO er en skole midt i Filadelfias pulserende menighetsliv Les mer

Mastergrad i Klinisk sjelesorg

Oslo 5 år 0 kr
Studiet gir kompetanse for stillinger som stiller særskilte krav til sjelesorgfaglig kompetanse. Les mer

Mastergrad i diakoni

Oslo 2 år 0 kr
En master i diakoni er relevant for en rekke ulike stillinger innenfor kirke og samfunnsliv. Les mer

Teologi

Oslo 3 år 0 kr
Ønsker du å fordype deg i teologi og kristendom? Du har mulighet til å studere teologi i rammen av ulike kirkelige tradisjoner Les mer

Disiplinbasert master i Kristendomskunnskap

Oslo 2 år 0 kr
Masterstudiet i kristendomskunnskap gir stor valgfrihet. Med ulike studieretninger har du mulighet til å profilere utdannelsen mot dine fag- og yrkesinteresser. Les mer

Bachelor i teologi og misjon

Oslo 3 år 2 700 kr
Hvis du har et ønske om å gå inn i misjonstjeneste, vil den treårige misjonærutdanningen gi deg en god basis. Les mer

Erfaringsbasert master i Praktisk teologi

Oslo 2 år 0 kr
I enhver profesjon lærer man ved å være i praksis. Livet lærer også. Likevel har du kanskje oppdaget et behov for mer faglig påfyll i ditt presteyrke. Les mer

Disiplinbasert master i Diakoni

Oslo 2 år 0 kr
Lurer du på hvordan evangeliet kan leves ut i handling? Ønsker du å lære om hvordan mennesker i utsatte livssituasjoner kan møtes med omsorg og respekt? Les mer

Årsstudium i diakoni

Oslo 1 år 0 kr
Studiet kvalifiserer for diakonal tjeneste i menighet, organisasjon/institusjon og misjon/internasjonal diakoni. Les mer

Kristendomskunnskap/ RLE

Oslo 3 år 0 kr
Studiet gir studenten grundig kunnskap om Bibelen og om kristendommen som kulturarv og som levende kilde for tro, moral og livstolkning. Les mer

Bachelor i Teologi

Oslo 3 år 0 kr
Vil du studere teologiske fag? Har du tilhørighet til et luthersk, metodistisk, katolsk eller pentekostalt kirkesamfunn? Les mer

Master i Teologi

Oslo 5 år 0 kr
Master i teologi er et toårig studium med teologiske fag og grunnspråk. Her skaffer du deg unik innsikt i enkelte grener av teologien. Les mer

Cand.theol. Profesjonsstudiet i teologi

Oslo 6 år 0 kr
Har du lyst til å bli prest? Vil du være med og forme framtidens kirke? Les mer