Oversikt over relevante kurs innen Religion i Stavanger

Velg Kategori

Fant 3 kurs!

Kultur-, religions- og livssynsdialog

Stavanger 30 timer 18 000 kr
Kulturelt og religiøst mangfold øker og skaper nye utfordringer i mange yrkesgrupper. For å forstå hverandre behøver vi å kjenne hverandre bedre, og her kan dialog ... Les mer

Bibelskole

Stavanger 4 800 kr
Stipend og lånElevene ved Fjelltun Bibelskole kan regne med stipend og lån fra Statens L... Les mer

Candidatus/candidata Theologiae (Cand. Theol.)

Stavanger 6 år 0 kr
Cand theol. leder frem til ordinasjon som prest i Den norske kirke. De fleste som tar cand theol graden blir prester, men du har som teolog også flere andre yrkesmulighe... Les mer