relegionsundervisning

Velg Kategori

Fant 57 kurs!
Sorter på søkerangering, kursnavn, pris

KL212 Teori og metode i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk

Kristiansand 0 kr
KL212 representerer en faglig videreutvikling ut fra KL101, og imøtekommer dermed det behov kristne formidlere i vår (post)moderne tid har for å arbeide grundig med se... Les mer

Religion, Society and Global Issues

Oslo 2 år 0 kr
This Master’s programme aims at providing insights into and knowledge of various relationships between religion and society in an increasingly global and multicultural ... Les mer

KL204 Bibelformidling og bibelfortolkning (10 stp)

Kristiansand 0 kr
Siden Bibelen ble til i en helt annen tid og i andre kulturer enn vår egen, er kunnskap om bibeltekstenes egen kontekst og ulike sjangere en nødvendig forutsetning for ... Les mer

Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, årsstudium

Halden 1 år 0 kr
Studiet gir kunnskap om religioners og livssyns historie, praksis, lære og samfunnsmessige betydning. Les mer

Grunnstudier i KRL (Kristendom, Religion, Livssyn) Heltid

Bærum 1 år 0 kr
Grunnstudier i KRL er vår grunnleggende utdannelse innenfor kristendom, religion og livssyn. Du får en innføring i bibelen, kirkens historie, vår teologi og andre rel... Les mer

Bibelskole

Asker 1 år 5 000 kr
Sentermenighetens Bibelskole er et miljø for vekst og utrustning Les mer

Grunnstudier i KRL (Kristendom, Religion, Livssyn) Deltid

Bærum 2 år 0 kr
Grunnstudier i KRL er vår grunnleggende utdannelse innenfor kristendom, religion og livssyn. Du får en innføring i bibelen, kirkens historie, vår teologi og andre rel... Les mer

Disiplinbasert master i Diakoni

Oslo 2 år 0 kr
Lurer du på hvordan evangeliet kan leves ut i handling? Ønsker du å lære om hvordan mennesker i utsatte livssituasjoner kan møtes med omsorg og respekt? Les mer

Erfaringsbasert master i RLE/ Religion og etikk

Oslo 3 år 0 kr
Studiet gir fordypet innsikt på sentrale områder innen ulike fag- og forskningsfelt som er relevant for religions- og livssynsundervisning i grunnskole og videregående... Les mer

Disiplinbasert master i Kirkelig undervisning (kateket)

Oslo 2 år 0 kr
En kateket leder kirkens undervisningsarbeid. Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har vitalisert opplæringsfeltet og har skapt et stort behov for kvalifiserte und... Les mer

Årsstudium i Kristendomskunnskap/ RLE

Oslo 1 år 0 kr
Dette årsstudiet gir grunnleggende innføring i religion og livssyn, med hovedvekt på kristendommen. Les mer

Bibelskolen

Re 2 år 6 900 kr
Kraftskolen SBI er en skole der du møter Jesus, mennesker og også deg selv. Les mer

Disiplinbasert master i Kristendomskunnskap

Oslo 2 år 0 kr
Masterstudiet i kristendomskunnskap gir stor valgfrihet. Med ulike studieretninger har du mulighet til å profilere utdannelsen mot dine fag- og yrkesinteresser. Les mer

Bibelkurs

Vestfold 1 år 0 kr
Bibelskolen på Fossnes er særpreget for bibelskolene i Norge ved sin fordypning i de bibelske skrifter, troslære og kirkehistorie. Les mer

Mastergrad i Klinisk sjelesorg

Oslo 5 år 0 kr
Studiet gir kompetanse for stillinger som stiller særskilte krav til sjelesorgfaglig kompetanse. Les mer