Kurs: Disiplinbasert master i Kirkelig undervisning (kateket)
Det Teologiska Menighetsfakultet