Høgskole: KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv (10 stp)

Mediehøgskolen Gimlekollen

KlasseromHøgskole

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.
... En klargjøring av disse og hvordan de er blitt møtt med utgangspunkt i det kristne livssynets apologetikk, er derfor av stor relevans inn i samtidens livssynsmangfold. En slik videreføring av KL101 sitt fokus på livssyn og apologetikk er dermed svært aktuell.

 


Målgruppe, kompetanse og utdanningsløp
KL103 gir økt kompetanse i refleksjon over det kristne livssynets møte med spørsmål, innvendinger og alternativer, og dermed økt kompetanse for arbeid med formidling innen kristne organisasjoner og kirkesamfunn. Samtidig er emnet meget relevant for undervisning i ulike skoleslag.

 

Dette emnet bidrar også både til allmenndannelsen i et kristent perspektiv og til å gi større grunnlag for arbeid med intellektuelle spørsmål i ulike faglige sammenhenger, som blant annet filosofi, historie og psykologi.

 

KL103 inngår i MhGs bachelorgrad i kommunikasjon og livssyn. I det foreslåtte studieløpet er emnet plassert i andre semester. Emnet kan imidlertid også tas som enkeltemne i forbindelse med andre studieløp ved MhG eller som etter- og videreutdanning for ulike aktuelle formidlingsgrupper.

Studenter som ønsker å få innpasset KL103 i en bachelorgrad ved annen institusjon som omfattes av Lov om universiteter og høyskoler, må søke den institusjonen som tildeler graden om dette. 


 

Mål
Gjennom arbeidet med emnet skal studentene tilegne seg:

 • kunnskap om
  • sentrale grunntema i kristen apologetikk
 • ferdigheter til å kunne
  • reflektere selvstendig over sentrale apologetiske tema
  • møte aktuelle spørsmål, innvendinger og alternativer som den kristne troen utfordres av i dag
 • holdninger som fremmer
  • nysgjerrighet og åpenhet i møte med spørsmål, innvendinger og alternativer
  • intellektuell integritet og tydelighet i møte med livssynsalternativene

 

Innhold


KL103 Apologetikk for det kristne livssynet: sentrale temaer
Emnet gir en grunnleggende innføring i sentrale grunntema for kristen apologetikk. Dermed videreføres introduksjonen som ble gitt i KL101-4, samtidig som det gir grunnlag for videreføringen av apologetiske tema i KL207, KL208, KL210, KL211, KL213 og KL215.

 

1. Tro og viten som apologetisk grunntema

2. Pluralisme og sannhet som apologetisk grunntema

3. Gud og virkeligheten som apologetisk grunntema

4. Mennesket og det onde som apologetisk grunntema

5. Kildene og historien som apologetisk grunntema

6. Jesu identitet og oppstandelse som apologetisk grunntema

7. Etikkens begrunnelse som apologetisk grunntema

 

Pensum (724 s.)

 


Organisering og arbeidsmåter
KL103 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For fjernstudentene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager, der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene. Den påfølgende undervisningen skjer i form av åtte nettleksjoner.

 

For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med vekt på forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes sammen med studentene.

 

Arbeidet med to arbeidsoppgaver à 900 ord utgjør ellers en sentral læringsform.


For arbeidsoppgavene gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.


 

Internasjonalisering
Dette emnet planlegges også på engelsk, med desentraliserte kursdager i sentral-Europa og/eller England.


 

Arbeidskrav
For fjernstudentene er kursdagene obligatoriske. For lokalstudentene kreves tilstedeværelse på minst 75 % av undervisningen.

 

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for å kunne gå opp til skriftlig hjemmeeksamen:

a) Arbeidsoppgavene må være levert innen fastlagt(e) frist(er)
b) Arbeidsoppgavene må være godkjent
c) Studieevaluering(er) skal være gjennomført innen fastlagt(e) frist(er)

 

Vurdering og vurderingsuttrykk
Vurderingen i KL103 består av skriftlig hjemmeeksamen over sju dager med et omfang på 4000 ord. For hjemmeeksamen gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.

 

Vurderingen skjer etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

 

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder også ved MhG. Det vises ellers til Forskrift om studier og eksamen ved Mediehøgskolen.Forkunnskaper


KL103 forutsetter generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Anbefalte forkunnskaper: delemne KL101-2 og 101-4 eller tilsvarende.

Studiepoeng


10Be om gratis info
KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv (10 stp) hos Mediehøgskolen Gimlekollen
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Mediehøgskolen Gimlekollen vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere