Høgskole: KL211 Apologetikk for det kristne livssynet

Mediehøgskolen Gimlekollen

KlasseromHøgskole
Start Sted Språk
Ta kontakt Kristiansand NorskBakgrunn
Alle livssyn har sin apologetikk og dermed ulike apologetiske metoder. Samtidskulturen gir store utfordringer for det kristne livssynets apologetikk, både i relasjon til tilnærmingsmåter og temaområder. En videreføring av KL101-4 og KL103 er dermed svært relevant, med fordypning både i den kristne apologetikkens ulike tilnærmingsmåter og i de to sentrale grunntemaene ’det onde’ og spørsmålet om de nytestamentlige evangelienes troverdighet. Disse temaenes aktualitet viser seg både gjennom religions- og filosofihistorien og gjennom historien til den kristne teologi og apologetikk, så vel som i samtidens populærkultur.

 


Målgruppe, kompetanse og utdanningsløp
KL211gir økt kompetanse i å møte aktuelle tankemessige utfordringer for det kristne livssynet og dermed økt kompetanse for arbeid med formidling innen kristne organisasjoner og kirkesamfunn. Samtidig er emnet meget relevant for undervisning i ulike skoleslag.

 

Dette emnet bidrar også i sterk grad til dypere refleksjon omkring intellektuelle spørsmål i ulike faglige sammenhenger, som blant annet filosofi, historie og psykologi.

 

KL211 inngår i MhG’s bachelorgrad i kommunikasjon og livssyn. I det foreslåtte studieløpet er emnet plassert i tredje semester.Mål
Gjennom arbeidet med emnet skal studentene tilegne seg:

 • kunnskap om
  • ulike apologetiske tilnærmingsmåter
  • ’det onde’ som apologetisk grunntema i møte mellom ulike livssyn og i populærkulturen
  • evangeliene i NT som apologetisk grunntema i møte mellom ulike livssyn og i populærkulturen
 • ferdigheter til å kunne
  • reflektere bevisst omkring apologetiske metoder
  • reflektere bevisst omkring ’det onde’ som apologetisk grunntema
  • reflektere bevisst omkring evangeliene i NT som apologetisk grunntema
  • relatere apologetiske tema til populærkulturen
 • holdninger som fremmer
  • grundighet og integritet i møte med spørsmål og innvendinger
  • toleranse i møte med andre livssyn
  • respekt for argumentasjon og dialog

 

Innhold


KL211-1 Ulike tilnærmingsmåter til grunntema (4 stp)
Dette delemnet gir en innføring i apologetisk metode i kristen kontekst. Fokus rettes mot en kritisk gjennomgang av diskusjoner mellom fem aktuelle apologetiske hovedretninger.


Pensum (286 s.)


KL211-2 ’Det onde’ som apologetisk grunntema (8 stp)
Dette delemnet gir en innføring i temaet ’det onde’ fra tre ulike innfallsvinkler. En kristen tilrettelegging av ’det onde’ presenteres, en debatt om temaet mellom representanter fra et teistisk, panteistisk og naturalistisk livssynsperspektiv fokuseres og søkelyset rettes mot hvordan forskjellige perspektiv på ’det onde’ og det ondes problem reflekteres i populærkulturen. Uansett innfallsvinkel, legges det vekt på å se temaet i lys av de ulike livssynenes helhetsperspektiv.


Pensum (525 s.)


KL211-3 Kildene og historien som apologetisk grunntema (8 stp)
Dette delemnet retter fokus mot evangeliene som historiske kilder. De klassiske argumentene for evangelienes historiske troverdighet presenteres og temaet tas opp i debatt mellom det kristne og det naturalistiske livssynet. Søkelyset rettes også mot hvordan temaet reflekteres i populærkulturen.


Pensum (583 s.)


 

Organisering og arbeidsmåter
KL211 tilbys som lokalstudium.

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. På seminarene drøftes sentrale tema og fokus rettes mot aktuelle case fra populærkulturen. Videre danner studentenes arbeidsoppgaver og prosjektoppgave utgangspunkt for drøfting.

 

Til KL211 er det også knyttet et obligatorisk oppgavekurs som danner grunnlag for det videre arbeidet både med arbeidsoppgavene og prosjektoppgaven. I arbeidet med prosjektoppgaven er også faglærers veiledning vesentlig.

 

For arbeidsoppgavene gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.


 

Arbeidskrav
Oppgavekurset er obligatorisk, og det kreves minst 75 % tilstedeværelse på henholdsvis forelesninger og seminarer.

 

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at prosjektoppgaven skal bli vurdert:

a) Oppgavekurset må være gjennomført
b) Arbeidsoppgavene må være levert innen fastlagt(e) frist(er)
c) Arbeidsoppgavene må være godkjent
d) Prosjektbeskrivelsen må være levert innen fastlagt frist
e) Studieevalueringen(e) skal være gjennomført innen fastlagt(e) frist(er)

 

Vurdering og vurderingsuttrykk
Vurderingen i KL211 består av en skriftlig prosjektoppgave med et omfang på 6000 ord med tema knyttet til KL211-2 og/eller KL211-3.

 

For prosjektoppgaven gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.

 

Vurderingen skjer etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

 

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder også ved MhG. Det vises ellers til Forskrift om studier og eksamen ved Mediehøgskolen.Forkunnskaper


KL211 forutsetter KL103.

Studiepoeng


20Be om gratis info
KL211 Apologetikk for det kristne livssynet hos Mediehøgskolen Gimlekollen
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Mediehøgskolen Gimlekollen vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere