Høgskole: KL212 Teori og metode i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk

Mediehøgskolen Gimlekollen

KlasseromHøgskole

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.
Bakgrunn
Spørsmål omkring teori og metode innen temaområdene kommunikasjonsteori, livssynsanalyse og kristen apologetikk er av stor viktighet. KL212 representerer her en faglig videreutvikling ut fra KL101, og imøtekommer dermed det behov kristne formidlere i vår (post)moderne tid har for å arbeide grundig med disse sentrale problemstillingene.

 


Målgruppe, kompetanse og utdanningsløp
KL212 gir økt kompetanse både i forståelse av ulike teoriperspektiver og deres forutsetninger og i anvendelse av ulike metoder. Dermed styrkes både refleksjonen rundt og anvendelsen av ulike slags tekster i relasjon til formidling, samt bevisstheten om argumentasjonen i kristen apologetikk.

Dette emnet er særlig relevant for undervisning og annen formidling innen kirkesamfunn og kristne organisasjoner, men er også relevant for formidling av kristen tro i ulike skoleslag.

 

KL212 inngår i MhGs bachelorgrad i kommunikasjon og livssyn. I det foreslåtte studieløpet er dette emnet plassert i fjerde semester.

 

KL212 kan ikke kombineres med KL201 i en bachelorgrad, grunnet overlapping.


 

Mål
Gjennom arbeidet med dette emnet skal studentene tilegne seg:

 • kunnskap om
  • sentrale kommunikasjonsteoriers faglige og verdimessige forutsetninger
  • sentrale tilnærmingsmåter for livssynsanalyse av ulike tekster
  • argumentasjonsmåter i kristen apologetikk
 • ferdigheter til å kunne
  • vurdere sentrale kommunikasjonsteoriers verdimessige forutsetninger ut fra et kristent livssynsperspektiv
  • bruke livssynsteori som utgangspunkt for tekstanalyse av medietekster generelt og filmtekster spesielt
  • begrunne og argumentere for egne standpunkter
 • holdninger som fremmer
  • bevissthet om kommunikasjonsprosesser
  • bevissthet om egne og andres livssynsmessige forutsetninger
  • toleranse i møte med andre mennesker og deres livssyn
  • respekt for argumentasjon og dialog


Innhold
KL212-1 Kommunikasjonsteori og livssyn
Her videreføres kommunikasjonsteori som tema fra KL101-1, med fokus på en drøfting av ulike aktuelle teorier og tilnærmingsmåter ut fra et kristent livssynsperspektiv.


Pensum (173 s.)


KL212-2 Praktisk livssynsanalyse og formidling
Her videreføres livssynsanalyse som tema fra KL101-2, med vekt på livssynsteori som perspektiv i tekstanalyse. Bruken av relevant analyseverktøy – som gir mulighet til å kunne beskrive livssynsfenomen i en gitt kontekst på en saksvarende, empatisk og kritisk måte – står sentralt. Fokus rettes særlig mot et utvalg aktuelle filmer.


Pensum (363 s.)


KL212-3 Argumentasjon i kristen apologetikk
Her videreføres apologetikk som tema fra KL101-4 og KL211-1, med fokus på bruken av argumentasjon i kristen apologetikk. Delemnet løfter fram argumentasjonens idealer og begrensninger.


Pensum (263 s.)

 


Organisering og arbeidsmåter
KL212 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium. For begge variantene gjelder tre innledende obligatoriske kursdager der undervisningen består av konsentrerte forelesninger og seminarer hvor sentrale temaer drøftes.

For fjernstudenter skjer den påfølgende undervisningen i form av åtte nettleksjoner. For lokale studenter gis undervisning i tilsvarende omfang, med veksling mellom forelesninger og seminarer.

 

Selvstendig arbeid med tre arbeidsoppgaver (à 2000 ord) utgjør en sentral del av emnet.

 

Faglærers veiledning på formidlingsoppgaven er viktig for læringsprosessen her.

 


Arbeidskrav
Kursdagene er obligatoriske og ligger som et premiss for det videre arbeidet med studiet. Det kreves tilstedeværelse på minst 75 % av undervisningen.

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at arbeidsoppgavene og formidlingsoppgaven skal bli vurdert:

 

a) Arbeidsoppgavene skal være levert innen fastsatte frister
b) Formidlingsoppgaven skal være levert innen fastsatt frist
c) Studieevaluering(er) skal være gjennomført innen fastlagt(e) frist(er)

 

Vurdering og vurderingsuttrykk
Vurderingen i KL212 er todelt med følgende vektlegging:

a) Tre arbeidsoppgaver (teller 60 % til sammen)
b) En muntlig eksamen (teller 40 %)


For arbeidsoppgavene og formidlingsoppgaven gjelder de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manualer.

 

Vurderingen skjer etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

 

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder også ved MhG. Det vises ellers til Forskrift om studier og eksamen ved Mediehøgskolen.Forkunnskaper


KL212 forutsetter KL101, årsenhet i KRL eller tilsvarende.

Studiepoeng


10Be om gratis info
KL212 Teori og metode i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk hos Mediehøgskolen Gimlekollen
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Mediehøgskolen Gimlekollen vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere