Høgskole: KL214 Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på livssyn (10 stp)

Mediehøgskolen Gimlekollen

Høgskole

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.
Bakgrunn
Temaområdene innen KL212 og KL213 utfordrer til praktisk anvendelse og bevisst refleksjon. Studentenes individuelle faglige bakgrunn og interessefelt gjør imidlertid at noen problemstillinger oppleves som mer relevante å arbeide videre med enn andre. Samtidig er studentenes roller og arenaer ulike.

 

KL214 forener disse behovene ved å la den enkelte student skrive en kommunikasjonsoppgave ut fra selvvalgt tema hentet fra KL213, forent med metode fra KL212.

 

KL214 avslutter den obligatoriske delen av bachelorgraden med en praktisk kommunikasjonsoppgave.

 


Målgruppe, kompetanse og utdanningsløp
KL214 videreutvikler kompetansen studenten har tilegnet seg ved arbeidet med KL212 og KL213, både med hensyn til teoretisk refleksjon og praktisk anvendelse.

 

For målgrupper: se omtalen under KL212 og KL213.

KL214 inngår i MhGs bachelorgrad i kommunikasjon og livssyn. I det foreslåtte studieløpet er emnet plassert i fjerde semester.

 

KL214 kan ikke kombineres med KL203 i en bachelorgrad, grunnet overlapping.


 

Mål
Gjennom arbeidet med KL214 skal studentene tilegne seg:

 • kunnskap om
  • det valgte temaet, med spesiell vekt på livssynselementer i kristen tro sammenliknet med andre livssynsperspektiver
  • kommunikasjonsutfordringene i formidlingen av det valgte temaet på menighetsarenaen
  • det valgte temaets relevans for den valgte målgruppen
 • ferdigheter til å kunne
  • formidle temaet på en relevant måte i gitt format og for gitt målgruppe
  • anvende livssynsperspektivet i praktisk formidling
  • reflektere over livssyn relatert til egen formidling
 • holdninger som fremmer
  • bevissthet om livssynselementer i kristen tro og alternative livssynsperspektiver
  • respekt og forståelse for andre livssyn
  • respekt for formidlingsprosessen, budskapet og tilhøreren

 

Innhold
Dette emnet består av en selvstendig kommunikasjonsoppgave med fokus på valgt tema fra KL213 og bruk av teori/metode fra KL212. Refleksjon over ulike livssynselementer og alternative livssynsperspektiver skal være en sentral del av oppgaven. Arbeidet består av to deler:

 • Studenten skal gjennomføre kommunikasjonsprosjekt på en relevant kristen formidlingsarena som tar utgangspunkt i tema fra KL 213.
 • På bakgrunn av utført formidlingsprosjekt skal studenten skrive et refleksjonsnotat på 2000 ord som baserer seg på pensum fra KL212.

Organisering og arbeidsmåter
KL214 tilbys som fjernstudium og/eller lokalstudium.

For begge variantene gjelder to innledende kursdager, der undervisningen består av seminarer som danner utgangspunkt for studentenes videre arbeid med kommunikasjonsoppgaven.

 

Emnet består ellers av selvstendig arbeid med denne oppgaven, under veiledning av faglærer ved direkte møter og/eller telefon/e-post/fronter. Prosjektbeskrivelse skal godkjennes av faglærer.

 

Refleksjonsnotatet baserer seg på pensum for KL212 samt et relevant selvvalgt pensum på 600 sider. Dette pensumet skal godkjennes av faglærer. Ved valg av litteratur oppfordres studenten til å ta utgangspunkt i anbefalt tilleggslitteratur.


 

Arbeidskrav
Kursdagene er obligatoriske og ligger som et premiss for det videre arbeidet med studiet. Det kreves tilstedeværelse på minst 75 % av undervisningen.

 

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for at formidlingsprosjektet og refleksjonsnotatet skal bli vurdert:

a) Prosjektbeskrivelsen skal leveres innen fastlagt frist.
b) Prosjektbeskrivelsen skal være godkjent
c) Litteraturliste over selvvalgt pensum skal leveres innen fastlagt frist
d) Litteraturliste over selvvalgt pensum skal være godkjent
e) Utkast til refleksjonsnotat skal leves innen fastlagt frist
f) Studieevaluering(er) skal være gjennomført innen fastlagt(e) frist(er).

 

Vurdering og vurderingsuttrykk
Vurderingen i KL214 er todelt med følgende vektlegging:

a) Formidlingsprosjektet, i skriftlig dokumentert form (40%)
b) Refleksjonsnotat, basert på selvvalgt pensum (60%)


For formidlingsprosjektet og refleksjonsnotatet gjelder ellers de faglige og formelle kravene som er spesifisert i gjeldende manual.

 

Kommunikasjonsoppgaven vurderes etter en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

 

De generelle bestemmelsene om vurdering i Lov om universiteter og høyskoler gjelder også ved MhG. Det vises ellers til Forskrift om studier og eksamen ved Mediehøgskolen Gimlekollen.Forkunnskaper


KL214 forutsetter KL212 og KL213.

 

Påmelding
KL214 Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på livssyn (10 stp) hos Mediehøgskolen Gimlekollen
Start her
100% sikkert skjema
Tar ett minutt å fullføre
Hurtig respons

KAMPANJE!!!
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Mediehøgskolen Gimlekollen vil snart kontakte deg og bekrefte! 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere