Kurs: Kristendom, religion og livssyn 2 (KRL 2), halvårsstudium
Universitetet i Agder