Psykologi
Avvenning
Rusmisbruk
Hordaland
Du har valgt: Bergen
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff ( i Bergen ) i Rusmisbruk

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


Bergen 30 timer 5 750 kr
Jobber du som helsepersonell eller frivillig med rusavhengige og pasienter med psykiske lidelser? Eller er du pårørende til denne pasientgruppen? Da kan kurs i ROP-lide... [+]
Målet med kurset Gi deltakerne økt kunnskap om utvalgte emner om psykiske lidelser og ruslidelser, hvordan disse fungerer sammen og hvordan man kan skille de fra hverandre.  Deltakerne skal bli bedre på å utøve profesjonell kommunikasjon i behandlingssituasjoner.  Innhold i kurset om psykiske lidelser og ruslidelser Begrepet ROP, brukes som en samlebetegnelse for «Samtidig Ruslidelse Og Psykisk lidelse». En person med en ROP-lidelse, kan ha en alvorlig eller mindre alvorlig psykisk lidelse i kombinasjon med en alvorlig eller mindre alvorlig ruslidelse Noen har problemer med å klare seg selvstendig i samfunnet, noen har marginal økonomi og tilhører våre fattigste, og mange har dårlig livskvalitet. Selv om det har vært økt oppmerksomhet på denne pasientgruppen de siste årene, er det fortsatt mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og oppfølging. Noen forblir uoppdaget fordi vi ikke har sett den psykiske lidelsen bak rusproblemene eller rusmiddelmisbruket bak den psykiske lidelsen. Oppsummeringer fra befolkningsundersøkelser i Europa og USA, samt annen forskning, viser at jo mer alvorlig ruslidelsen er, desto høyere er forekomsten av psykiske lidelser, og jo mer alvorlig den psykiske lidelsen er, desto høyere er forekomsten av ruslidelser Emner Hva er ROP-lidelser Symptomer og funn Trusler og vold Livskvalitet Diagnosering  - hvordan se den psykiske lidelsen bak ruslidelsen Kommunikasjon Etikk  EKSAMEN Det er ingen eksamen, men man får utdelt kursbevis ved over 75 % oppmøte.  FINANSIERING Som fagorganisert kan du søke om stipend til utdanning. LOs Utdanningsfond har til formål og støtte kompetanseutvikling for medlemmer som har rettigheter i fondet. Fagforbundet, Handel og Kontor, FLT og LO stat har egne kompetansefond og regelverk. Sjekk med ditt forbund om hvilke rettigheter du har på stipend! Vi hjelper gjerne til med søknaden LOs utdanningsfond Fagforbundet [-]
Les mer