Oversikt over relevante kurs innen Rusmisbruk i Rogaland

Velg Kategori

Fant 1 kurs!

Forebygging av psykososiale problemer med hovedvekt på rusomsorg

Kombinert klasserom og nettbasert 1 semester 5 000 kr
Studiet skal gi studentene nødvendig kunnskap og ferdighet i arbeid med forebygging av p... Les mer