Høgskole: Tegn og Symptom

Politihøgskolen

Klasserom3 dagerDeltidHeltidHøgskole
Start Sted Språk
Ta kontakt Oslo NorskKurset ”Tegn og symptom på misbruk av narkotika eller andre rusmidler” har sin opprinnelse fra USA på slutten av 1970-tallet. Amerikansk politi utviklet et spesielt evalueringsprogram som baserte seg på en del kliniske funn kombinert med erfaring fra tjenestemenn som arbeidet med narkotikamisbrukere.

 

I Norge ble arbeidsteknikk som kunne bekrefte eller avkrefte mistanke om ruspåvirkning utarbeidet på slutten av 90-tallet. Det er gitt systematisk opplæring i teknikken fra 1999. Opplæringen består av et tre-dagers teorikurs og veiledet utprøving av teknikken i praksis. Fram til 2004 er læremateriellet kontinuerlig oppdatert og undervisningen understøttes av 2 bøker.

 

Kurset ”Tegn & symptom på misbruk av narkotika eller andre rusmidler” er en kompetansegivende opplæring som er pensum i grunnutdanningen ved Politihøgskolen. Fagansvaret for opplæringen ligger hos Politihøgskolen og opplæring skal skje i samarbeid med høgskolen etter gjeldende fagplan.

Undervisning i Tegn & Symptom kan skje for eksterne etater etter avtale med fagansvarlig ved Politihøgskolen. Kurset vil tilpasses rekvirents behov og ønsker.

 

Kurset går over tre dager.

 

 

Innehold, tredagers kurset:
Mål: Målet er at deltagerne etter endt undervisning skal kunne identifisere ruspåvirkning. De skal kunne:
 
- kjenne de juridiske rammene
- kjenne samfunnsmessige synspunkter på narkotika
- gjengi de 7 stoffgruppene
- beskrive tegn og symptomer for hver gruppe
- gjøre rede for de vanligste stoffene i hver gruppe og
- beskrive stoffenes egenskaper 
- beskrive mulige inntaksmåter 
- beskrive bruksmåter/klargjøringsmåter 
- beskrive brukerutstyr for hver stoffgruppe 
- beskrive effekter 
- forklare og forstå rusens varighet og sporbarhet i kroppen 
- forklare og forstå faren for overdose
- anvende kunnskapen om ruspåvirkning, i praksis. 
 

Følgende temaer blir belyst under kurset:
 
Narkotika og samfunn
• Narkotikasituasjonen før og nå
• Norsk narkotikapolitikk
• Legaliseringsbevegelsen

 

Lov og regelverk
• Aktuelle lovbestemmelser
• Riksadvokatens betenkning av 7. september 1999 Ref.: Ra 98-377 TGM/GMK 632.9 

 

Mennesker og rus
• Generelt om fysiologi og rusmidler
• Hva påvirker menneskets beslutningsprosess – hva kan du gjøre med dette
• Stoffinndeling med praktisk bruk av narkotika
• Inntaksmåter
• Kombinasjonseffektene

 

 

Vurdering
Ved begynnelsen av opplæringen blir det gjennomført en kort prøve for å klargjøre hva det forventes at deltakerne skal kunne ved kursets slutt. Kurset avsluttes med en egentest (eksamen). For å få bestått kurs må deltagerne ha minst 40 korrekte svar av 50 mulige.
Det gis karakter bestått/ikke bestått.
 

Pensum/litteratur
• Ole Vidar Øiseth, Terje Kjeldsen og Arne Sundvoll; ”Tegn og symptomer på misbruk av narkotika eller andre rusmidler”. Vett og Viten A/S 1999 (88 sider)
• Ole Vidar Øiseth, Terje Kjeldsen, Arne Sundvoll og Anette Gultvedt; ”Illustrert informasjonsmateriale om Narkotika, Alkohol og Doping”. Norsk Narkotikapolitiforening i samarbeid med Aker, 2000. (91 sider)

Obligatorisk utstyr
• Pennelykt
• Pupillometer

 

Be om gratis info
Tegn og Symptom hos Politihøgskolen
Felt som er merket med * må fylles ut
Ønsket valuta *
Dato og sted *
Kursdeltakere
Hvor mange? (Gavekort)
Kampanjekoden er korrekt og rabatt er lagt til.
Fant ingen kampanje. Skrev du kampanjekoden riktig?
Kampanjekode er korrekt, men kampanjen gir ikke bedre pris enn nåværende kampanje.
Deltaker {{$index+1}}
Filen ble lastet opp
Filen ble fjernet
Laster opp... {{item.upload_progress}}%
{{ file.file.name }} Fjern
{{total_price | fprice}} kr {{currency}}
{{total_price-total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_with_discount | fprice}} kr {{currency}}
{{total_vat | fprice}} kr {{currency}}
X

MVA per produkt:

{{arr[1]}}
Betalingsmåte *
Number: 1+2 *
Vennligst rett opp følgende og forsøk igjen
{{errors_msg}}
Sender...
Vent til opplasting av fil er ferdig

Dette skjemaet er 100% sikkert.
Politihøgskolen vil snart kontakte deg 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere