samfunnsøkonomi

Velg Kategori

Fant 6 kurs!

Adferdsøkonomi

Kombinert klasserom og nettbasert Rogaland 6 dager 23 000 kr
Kurset i atferdsøkonomi anvender ny innsikt til å belyse viktige problemstillinger innen finans og HR. Hvordan tar vi økonomiske beslutninger? Hva motiverer oss? Disse... Les mer

Bachelorprogram i politisk økonomi

Bergen 3 år 0 kr
  I 1975 konstaterte grunnleggjaren av faget samanliknande politikk, professor Stein Rokkan, a... Les mer

Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi

Bergen 5 år 0 kr
Samfunnsøkonomi dreier seg om korleis vi bruker ressursane våre, anten det gjeld naturressursar, arbeidskraft eller produksjonsutstyr. Les mer

Masterprogram i samfunnsøkonomi

Bergen 2 år 0 kr
Studiet skal styrkje og utvikle dei analytiske og metodiske evnene dine med tanke på å gjere deg best mogleg førebudd til eit breitt spekter av jobbar etter ferdig utd... Les mer

Årsstudium i samfunnsøkonomi

Bergen 1 år 0 kr
Samfunnsøkonomi dreiar seg om korleis vi brukar ressursane våre, anten det gjeld naturressursar, arbeidskraft eller produksjonsutstyr. Les mer

Bachelorprogram i samfunnsøkonomi

Bergen 3 år 0 kr
Samfunnsøkonomi dreiar seg om korleis vi bruker ressursane våre, anten det gjeld naturressursar, arbeidskraft eller produksjonsutstyr. Les mer