Kurs: Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi
Universitet i Bergen