Oversikt over relevante kurs innen Samfunnsøkonomi i Bergen

Velg Kategori

Fant 6 kurs!

Masterprogram i samfunnsøkonomi

Bergen 2 år 0 kr
Studiet skal styrkje og utvikle dei analytiske og metodiske evnene dine med tanke på å gjere deg best mogleg førebudd til eit breitt spekter av jobbar etter ferdig utd... Les mer

Bachelorprogram i samfunnsøkonomi

Bergen 3 år 0 kr
Samfunnsøkonomi dreiar seg om korleis vi bruker ressursane våre, anten det gjeld naturressursar, arbeidskraft eller produksjonsutstyr. Les mer

Bachelorprogram i politisk økonomi

Bergen 3 år 0 kr
  I 1975 konstaterte grunnleggjaren av faget samanliknande politikk, professor Stein Rokkan, a... Les mer

SAM101D Makroøkonomi

Bergen 1 semester 0 kr
Kurset gir deltakerne innsikt i sentrale makroøkonomiske sammenhenger, slik at de blant annet blir i stand til å forstå viktige konsekvenser av ulike typer vedtak i de... Les mer

Årsstudium i samfunnsøkonomi

Bergen 1 år 0 kr
Samfunnsøkonomi dreiar seg om korleis vi brukar ressursane våre, anten det gjeld naturressursar, arbeidskraft eller produksjonsutstyr. Les mer

Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi

Bergen 5 år 0 kr
Samfunnsøkonomi dreier seg om korleis vi bruker ressursane våre, anten det gjeld naturressursar, arbeidskraft eller produksjonsutstyr. Les mer