Psykologi
Selvmordsforebygging
Du har valgt: Sogn og Fjordane
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff ( i Sogn og Fjordane ) i Selvmordsforebygging

Sorter på søkerangering, kursnavn, pris, sted, kursdato


2 dager 2 500 kr
VIVAT selvmordsforebygging VIVAT er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. VIVAT er også omtalt i handlingsplan for forebygging av selvskading og selv... [+]
Kurset retter seg mot alle som møter selvmordsnære mennesker, både i jobb og privat. Dette inkluderer blant annet helse- og sosialarbeidere, kirkelig ansatte, politi, ambulansepersonell, personalansvarlige, lærere samt ulike typer frivillige hjelpere.  VIVAT er på verdensbasis det mest brukte kurset innen selvmordsforebygging.    Hva kan du få ut av kurset? Vi har alle et ansvar for å hjelpe når kriser rammer medmennesker. Førstehjelp ved selvmords­fare kan sammenlignes med akutt hjelp, for eksempel ved trafikkulykker. Det er en måte å redde liv på. Det er viktig at den som først kommer i kontakt med en person i selvmordsfare, kan hjelpe. På kurset lærer du å:   bli mer lydhør overfor personer i selvmordsfare stille direkte spørsmål om selvmordstanker hjelpe personer i selvmordsfare til å snakke om det som er vanskelig gjøre en vurdering av selvmordsfaren lage og iverksette en plan, hvor målet er å berge liv bruke lokale ressurser i krisehjelp   Innhold Kurset inneholder forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Kunnskap og holdninger vektlegges sammen med innlæring av ferdigheter. Ressurser i lokalmiljøet, samt samhandling mellom ulike etater og fagmiljøer, behandles også. Evalueringer viser at kursdeltakere husker og bruker ferdighetene de har lært på kurset.   Godkjenninger Kurset er godkjent av:   Norsk Sykepleierforbund; Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie (14 timer). Norsk Psykologforening; Vedlikeholdskurs (16 timer). Den norske legeforening; Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer). Norsk Ergoterapeutforbund; Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (14 timer). Fagforbundet; Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer) [-]
Les mer