Annen utdanning: VIVAT - Førstehjelp ved selvmordsfare


Klasserom2 dagerHeltidAnnen utdanningNorsk

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Bruk skjemaet under for å kontakte leverandør for nærmere informasjon.


VIVAT - Førstehjelp ved selvmordsfare

 

VIVAT er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak.

VIVAT er også omtalt i handlingsplan for forebygging av selvskading og selvmord 2014-2017


Kurset Førstehjelp ved selvmordsfare er et intensivt, tverrfaglig kurs over to dager. Det gir deltakerne større trygghet og kompetanse i å møte mennesker med selvmordstanker. Kurset retter seg mot alle som møter selvmordsnære mennesker, både i jobb og privat. Dette inkluderer blant annet helse- og sosialarbeidere, kirkelig ansatte, politi, ambulansepersonell, personalansvarlige, lærere samt ulike typer frivillige hjelpere. Mer enn 20 000 personer over hele landet har inntil mai 2011 deltatt. Det er på verdensbasis det mest brukte selvmordsforebyggende kurset.Hva kan du få ut av kurset?
Vi har alle et ansvar for å hjelpe når kriser rammer medmennesker. Førstehjelp ved selvmordsfare kan sammenlignes med akutt hjelp, for eksempel ved trafikkulykker. Det er en måte å redde liv på. Det er viktig at den som først kommer i kontakt med en person i selvmordsfare, kan hjelpe. På kurset lærer du å:

- bli mer lydhør overfor personer i selvmordsfare 
- stille direkte spørsmål om selvmordstanker 
- hjelpe personer i selvmordsfare til å snakke om det som er  vanskelig 
- gjøre en vurdering av selvmordsfaren 
- lage og iverksette en plan, hvor målet er å berge liv 
- bruke lokale ressurser i krisehjelp


Innhold

Kurset inneholder forelesninger, filmer, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser. Kunnskap og holdninger vektlegges sammen med innlæring av ferdigheter. Ressurser i lokalmiljøet, samt samhandling mellom ulike etater og fagmiljøer, behandles også. Evalueringer viser at kursdeltakere husker og bruker ferdighetene de har lært på kurset.

Organisasjon


VIVAT selvmordsforebygging er et samarbeid mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og landets regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).

VIVATs administrasjon er forankret ved RVTS Nord i Tromsø og har regionalt ansatte i deltidsstillinger i alle helseregioner.

VIVAT samarbeider med landets nasjonale selvmordsforebyggende miljøer og med tilsvarende organisasjoner i flere land, samt med LivingWorks Education i Canada som har utviklet kursene.Stedsbeskrivelse


Holder kurs på forespørsel av oppdragsgiverForkunnskaper


Det kreves ingen forkunnskaper for å melde seg på kurset.Varighet


Kurset går over to dager (14 timer) og gjennomføres i form av forelesninger, filmsnutter, diskusjoner, erfaringsutveksling og praktiske øvelser.  Det arbeides mye i smågrupper.  De som deltar på kurset må være tilstede under hele kurset. Kurset er godkjent av flere organisasjoner.     Påmelding er bindende etter påmeldingsfristens utløp. Innbetaling av kursavgift må være i   orden før fakturafrist for å beholde kursplassen.     For at kurset skal bli arrangert er det en forutsetning at kurset blir fulltegnet.   

Studiepoeng


Godkjenninger
Kurset er godkjent av:

  • Norsk Sykepleierforbund; Merittering for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie (14 timer).
  • Norsk Psykologforening; Vedlikeholdskurs (16 timer).
  • Den norske legeforening; Emnekurs/klinisk emnekurs i psykiatri til videre- og etterutdanning i allmennmedisin (16 poeng). Valgfritt kurs under spesialisering og for spesialistenes etterutdanning i samfunnsmedisin (14 timer).
  • Norsk Ergoterapeutforbund; Spesialistspesifikk kurs meritterende til ergoterapispesialist i allmennhelse og mental helse (14 timer).
  • Fagforbundet; Tellende til klinisk fagstige for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere (14 timer)

 Målgruppe


Alle hjelpere med ulik faglig bakgrunn som i sitt virke møter mennesker der selvmord kan være en del av bildet.

Aldersgrense 18 år 

Åpen deltakerdiskusjon om kurset eller emnet

Del gjerne din erfaring eller tanker om dette kurset eller temaet med andre!Anbefalinger fra andre brukere